Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads

56° 36' 44.31564", 25° 4' 44.13684"

AB AUTO PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Lielā Daugavas iela 3 - 1
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26444250
ALIANSE, Liepiņa Aizkraukles individuālā komercfirma
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 7
lauksaimniecības un pārtikas preču iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecības punktu atvēršana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
mežizstrāde
koka izstrādājumu ražošana un realizācija
valūtas pirkšana un pārdošana
sabiedriskā ēdināšana
u.c. pieteikumā paredzētā darbība
Telefons
+371 65152655
AMBER TOUR, IK
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 13
Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu (63.30, versija 1.1) (Avots: UR)
ANDALI, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Saulkrastu iela 14 - 3
ARONA, Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 22
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.0) (Avots: UR)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
ASP PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 50
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29330677
E-pasts
zkg@inbox.lv
Asumiņš, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 10 - 604
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25757196
ATVARIEŠI, Deju klubs
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 1
1. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šie statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2. Biedrības mērķi ir kulturālas, izglītojošas, veselīgas atpūtas organizēšana un nodrošināšana esot kustībā un dejojot; pieredzes nodošana un apmaiņa.
3. Veicināt Jaunjelgavas tautas deju kolektīva "ATVARS" darba pilnveidošanu un attīstību.
4. Sekmēt sadarbības iespējas ar citām organizācijām Jaunjelgavā, Latvijā un ārpus tās popularizējot latviskās tradīcijas.
5. Aktivizēt dejotāju dalību konkursos, festivālos, kultūrizglītojošos pasākumos Latvijā un ārpus tās. Atbalstīt un popularizēt pilsētas, novada, starpnovadu, starptautiskos pasākumus un aktivitātes.
6. Organizēt deju nometnes, papildus pasākumus dažāda vecuma un fizisko spēju cilvēkiem, caur kustību prieku popularizēt ne tikai latviešu deju soļus, bet arī sporta dejas.
7. Piesaistīt finanšu līdzekļus mūsdienu materiāli tehniskās bāzes izveidošanai un kultūrizglītojoša pasākumu nodrošināšanai.
Telefons
+371 26316678
ATVASĀJS, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 3 - 2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65121956
AV Cerry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26911551
BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 4
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65152800
E-pasts
latsin@latsin.lv
BKU Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 32
Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26519164
BOOM, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 11
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana (59.11, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 29466412
BU Golden tan, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 4
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26307621
BVR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17 - 27
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65123608
+371 65152305
Caymane, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, "Klīves"
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20037277
Čiekuri KV, Jaunjelgavas novada Kalnejas individuālais uzņēmums
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Danita, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 6
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29496799
Daugavas dardedze, Literātu biedrība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mazā Daugavas iela 20
1. Novada literātu darbu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana
2. Jaunjelgavas novada literātu pulcēšana kopīgai sadarbībai:
2.1. Literāro darbu lasījumi,
2.2. Biedrības pasākumu organizēšana,
2.3. Piedalīšanās novada kultūras pasākumos.
3. Jaunatnes ieinteresēšana literāro darbu veidošanā.
4. Sadarbības veicināšana ar kaimiņu novadu literātiem.
5. Regulāra literāro darbu publicēšana avīzē "Jaunjelgavas novada vēstis".
6. Līdzekļu piesaistīšana biedrības literārā žurnāla izveidei.
7. Literāro darbu gatavošana "Daugavas dardedze" grāmatas izdošanai.
Telefons
+371 26614378
DEIDVUDS, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mazā Daugavas iela 12
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26386384
DigiPasaule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 9a
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29242848
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIEPAS"
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65152238
+371 26418764
EB UN PARTNERI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26003322
Eco Deals, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27295301
E DĀVIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jaunā iela 21 - 1
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana (10.82, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29288402
+371 28353598
EDGARS UN KRISTĪNA, Aizkraukles rajona Vasilija Kaminska individuālais daudznozaru uzņēmums
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Kalna iela 12
Slēgtās ēdnīcas (55.51, versija 1.0) (Avots: CSP)
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
EG84, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 69B
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Eko Kapitāls, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29432562
e-kom.lv
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Lāčplēša iela 2 - 3
1.Veicināt Latvijas iedzīvotāju e-prasmju attīstību, sabiedrības un personu izglītošanu;
2.Uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas interneta un sociālo mēdiju jomā.
E-pasts
info@e-kom.lv
ELKSNIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 4 - 17
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29174741