Jaunjelgava, Aizkraukles novads

Adrese iepriekš atradās Jaunjelgavas novads
56° 36' 44.31564", 25° 4' 44.13684"

Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Lielā Daugavas iela 3 - 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29217389
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 7
lauksaimniecības un pārtikas preču iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecības punktu atvēršana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
mežizstrāde
koka izstrādājumu ražošana un realizācija
valūtas pirkšana un pārdošana
sabiedriskā ēdināšana
u.c. pieteikumā paredzētā darbība
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Skolas iela 3
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts (95.24, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Stirnu iela 8
Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu (63.30, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Reklāma (74.40, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 5 - 22
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 22
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 50
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29330677
E-pasts
zkg@inbox.lv
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 10 - 604
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 1
1.Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šie statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2.Biedrības mērķi ir kulturālas, izglītojošas, veselīgas atpūtas organizēšana un nodrošināšana esot kustībā un dejojot; pieredzes nodošana un apmaiņa.
3.Veicināt Jaunjelgavas tautas deju kolektīva "ATVARS" darba pilnveidošanu un attīstību.
4.Sekmēt sadarbības iespējas ar citām organizācijām Jaunjelgavā, Latvijā un ārpus tās popularizējot latviskās tradīcijas.
5.Aktivizēt dejotāju dalību konkursos, festivālos, kultūrizglītojošos pasākumos Latvijā un ārpus tās. Atbalstīt un popularizēt pilsētas, novada, starpnovadu, starptautiskos pasākumus un aktivitātes.
6.Organizēt deju nometnes, papildus pasākumus dažāda vecuma un fizisko spēju cilvēkiem, caur kustību prieku popularizēt ne tikai latviešu deju soļus, bet arī sporta dejas.
7.Piesaistīt finanšu līdzekļus mūsdienu materiāli tehniskās bāzes izveidošanai un kultūrizglītojoša pasākumu nodrošināšanai.
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Meža iela 3 - 2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Smilšu iela 2
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Meža iela 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65152800
E-pasts
info@billerud.lv
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 4
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17 - 27
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, "Klīves"
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Lāčplēša iela 6 - 1
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
office@dailyclean.lv
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 6
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Mazā Daugavas iela 20
1.Novada literātu darbu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana
2.Jaunjelgavas novada literātu pulcēšana kopīgai sadarbībai:
2.1.Literāro darbu lasījumi,
2.2.Biedrības pasākumu organizēšana,
2.3.Piedalīšanās novada kultūras pasākumos.
3.Jaunatnes ieinteresēšana literāro darbu veidošanā.
4.Sadarbības veicināšana ar kaimiņu novadu literātiem.
5.Regulāra literāro darbu publicēšana avīzē "Jaunjelgavas novada vēstis".
6.Līdzekļu piesaistīšana biedrības literārā žurnāla izveidei.
7.Literāro darbu gatavošana "Daugavas dardedze" grāmatas izdošanai.
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jaunā iela 21 - 1
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana (10.82, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 1A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Kalna iela 12
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 69B
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 2 - 4
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 60007781
E-pasts
info@elektrovide.lv
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Skolas iela 6
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 7 - 17
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution