Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2, Rīga, LV-1009

56° 57' 18.06961428", 24° 8' 57.4646532"

Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 27044405
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22320666
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
1.Veicināt Latvijas iedzīvotāju mazāk aizsargāto grupu (tai skaitā ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni, seniori, cilvēki ar zemu ienākumu līmeni, bēgļi un personas ar alternatīvu statusu u.c.) sociālo, ekonomisko un psiholoģisko labklājību un nākotnes iespējas saņemt pienācīga līmeņa pakalpojumus savu konkrēto vajadzību apmierināšanai, nolūkā mazināt sociālo atstumtību;
2.Veicināt Latvijas teritorijā esošo Ukrainas karadarbībā cietušo civiliedzīvotāju sociālo, ekonomisko un psiholoģisko labklājību, kā arī integrāciju Latvijas sabiedrībā. Tai skaitā palīdzēt nodrošināt atgriešanās iespējas un ņemt dalību Ukrainas teritorijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts, un tās infrastruktūras atjaunošanā;
3.Veicināt ziedojumu piesaistīšanu sabiedriskā labuma mērķu īstenošanai;
4.Sekmēt atsevišķu virzienu medicīnas nozares attīstību Latvijas medicīnas iestādēs sadarbībā ar sadarbības partneru atbalstu un iesaisti;
5.Organizēt un atbalstīt jauniešu ideju un biznesa inkubatoru, piesaistot pašvaldību un ES finansējumu.
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (30.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Likvidēts 10.01.2022
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Reorganizēts 27.04.2023
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Reorganizēts 06.09.2022
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Likvidēts 16.01.2024
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Darba apģērbu ražošana (14.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2
Reorganizēts 06.09.2022
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution