• lv

Iršu pagasts, Kokneses novads

56° 45' 54.47916", 25° 34' 25.78584"

ATAUGAS, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Ataugas"
lopkopībaaugkopībamežizstrādekokmateriālu realizācijatirdzniecība
ATVASES, Iršu pagasta A.Svilpes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Atvases"
graudkopība
lopkopība
BALOŽI, Iršu pagasta K.Bites zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Baloži"
graudkopība
lopkopība
mežsaimniecība
zivsaimniecība
pakalpojumi
BISENIEKI, Vietalvas pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Dālderi"-6
augkopība
lopkopība
BLĀZMAS, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajonā Iršu pagastā
Kokneses nov., Iršu pag., "Roziņas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijamežizstrādekomercdarbībatirdzniecībastarpniecībamaksas pakalpojumi
DK Grīdas, SIA
Kokneses nov., Iršu pag., "Silkalni"
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26868094
E-pasts
gridas5@inbox.lv
DRUVAS, Iršu pagasta S.Starovoitovas zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Vilkāres"
lopkopība
augkopība
dārzkopība
mežizstrāde
koksnes pārstrāde
DŪJAS, Zemnieku saimniecība Iršu pagastā Aizkraukles rajonā
Kokneses nov., Iršu pag., "Dūjas"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29121379
DZELMES, Aizkraukles rajona Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Dzelmes"
lopkopība
augkopība
Telefons
+371 29349275
Eģīši, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Eģīši"
EKO Heat, SIA
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Dālderi" - 10
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26512687
GRAVAS, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Gravas"
graudkopībaaugkopība
Irši, Mednieku klubs
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Kūlēni"
ievērot, saglabāt un izkopt medību tradīcijas atbilstoši medību termiņiem, apjomam un veidiem, kas noteikti medības reglamentējošajos Latvijas Republikas normatīvos aktos, vienlaikus gādājot par medījamo dzīvnieku populācijas aizsardzību un dzīvnieku resursu saprātīgu saglabāšanu. Telefons
+371 29488128
IRSIS
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Kūlēni"
Sekmēt Iršu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību;
pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšana, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;
veicināt lauku sētas apsaimniekošanu un vides sakārtošanu un aizsardzību;
organizēt labdarības pasākumus.
Telefons
+371 29193931
IRŠU ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Iršu Romas Katoļu draudzes baznīca"
Sasniegt Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijību, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem vai laicīgiem
JIRJENI, Iršu pagasta J.Kalniņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Jirjeni"
graudkopība
lopkopība
Klīra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Papardes"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26166695
KRUSTUPJI, Iršu pagasta A.Dekerta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Karstupji"
augļkopība
lopkopība
LAIDAS, Aizkraukles rajona Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Laidas"
lopkopība
graudkopība
LAZDIŅAS, Iršu pagasta M.Ziediņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Lazdiņas"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana

LETMO, Biedrība
Kokneses nov., Iršu pag., "Aizas"
Popularizēt veselības veicināšanu, uzturēšanu, aizsargāšanu, uzlabošanu, nostiprināšanu, izglītošanu;
radīt vidi veselīga dzīvesveida popularizēšanai, sniedzot profesionālus pakalpojumus;
veicināt pieaugušo, jauniešu tālākizglītību un bērnu papildizglītību;
organizēt un atbalstīt sieviešu un bērnu tiesību aizsardzību;
aizstāvēt pensionāru sociālekonomiskās tiesības, veicināt viņu materiālo un garīgo labklājību;
stiprināt iedzīvotāju demokrātijas izpausmes un veicināt pilsoniskās aktivitātes;
veicināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
realizēt profesionālās pilnveides iespējas un programmas tuvāk dzīves vietai;
saglabāt sporta tradīcijas, radīt sporta aktivitātes;
piedalīties sabiedrisko pasākumu organizēšanā;
veidot sadarbību ar radniecīgām organizācijām;
popularizēt biedrības darbību masu medijos;
iesaistīties projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai;
piedalīties NVO sadarbības programmās;
apzināt vides, kultūrmantojuma un vēsturiskos objektus, sakopt un labiekārtot;
organizēt aktīvu atpūtu fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai.
Telefons
+371 20280820
LĪDUMI, Aizkraukles rajona zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Līdumi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29499049
LIEPAS, Mindāles Aizkraukles rajona individuālā firma
Kokneses nov., Iršu pag., "Liepas"
tirdzniecības uzņēmumu atvēršana Latvijas Republikā un ārpus tās un visa veida tirdzniecība
komisijas tirdzniecība
tirdzniecība ar alu
komercdarbība
starpniecība, tai skaitā ārzemju partneriemTelefons
+371 65163514
Madaras, IK Collection garden
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Rūķīši"
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mednieku klubs "Hiršenhofa"
Kokneses nov., Iršu pag., "Zemitāni"
Attīstīt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu medību procesu, rūpējoties par dabas un dzīvnieku aizsardzību;
popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;
attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgspējīgas izmantošanas principiem;
pilnveidot Biedrības biedru zināšanas par medību saimniecību;
sniegt Biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos;
izstrādāt Biedrības iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā Biedrības biedri tos ievēro;
savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.
Telefons
+371 67805100
MEŽROZES, Iršu pagasta R.Petrovska zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Mežrozes"
lopkopība
augkopība
Namixauto, SIA
Kokneses nov., Iršu pag., "Namiķi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26119573
Palīdzi man izaugt!
Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Dzeguzīte"
Veicināt jauniešu izpratni par iespējām risināt sociāla rakstura problēmas un "pārraut" sociālā riska apli, liekot uzsvaru uz personības iekšējiem resursiem. Telefons
+371 29287810
Pamati, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Pamati"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29126975
Pangus, SIA
Kokneses nov., Iršu pag., "Namiķi"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27074559