• lv

Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads

57° 0' 1.13112", 25° 49' 16.12092"

AKMENS SALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Robežnieki"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26529051
ALAUKSTA KRASTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Strautiņi"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29234974
ALL Transporting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., Ineši, "Angārs"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29653310
ATG Gold, SIA
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Mazsviļi"
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AVOTIŅI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
tūrisma pakalpojumi
kompjūterspēles
mežizstrāde
kokmateriālu pārstrāde
remonta-celtniecības un montāžas darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
BEĶERI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Beķeri"
lopkopība
BRĒMAŅI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Brēmaņi"
lauksaimniecība
E3 Tehnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28357200
Ecogreen, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Vecroņi"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: GP2015)
ĢIGUĻI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag.
lopkopība
laukkopība
ILZĪTES, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Ilzītes"
piena-gaļas lopkopība
Indulis Pūce, IK
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Lakstīgalas"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
INEŠI, Inešu pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., Ineši, "Piensaimnieki"
piena ražošana, iepirkšana, pārtsrāde un realizācijau.c. statūtos paredzētā darbība Telefons
+371 64163287
Inešu skolas draugi
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., Ineši, "Liepas" - 18
Finansiāli un materiāli atbalstīt Inešu pamatskolas vadības, skolotāju un skolēnu sagatavotos un Biedrībai iesniegtos projektus, kuri ir saistīti ar mācību darba uzlabošanu, ārpusklases izglītojošo mācību darbu, skolēnu un skolotāju darba vides uzlabošanu, skolas un skolēnu fiziskās drošības jautājumu risināšanu, kā arī jebkuriem citiem jautājumiem, kas tiešā veidā skar Inešu pamatskolas skolēnu, skolotāju un skolēnu vecāku intereses. Telefons
+371 28743808
IRBĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag.
lopkopībagraudkopībamežizstrādetirdzniecība
IRBĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Irbēni"
lauksaimniecība
Jauniešu sporta un aktīvās atpūtas biedrība "EDNA"
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Robežnieki"
Izveidot jaunu ielu vingrošanas un aktīvās atpūtas treniņu vietu Vecpiebalgā;
radīt piemērotu vidi jaunajiem vecākiem, kur sportot un pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem;
attīstīt un veicināt jauniešu sportu un sporta izglītību Vecpiebalgā;
attīstīt ielu vingrošanas kustību Vecpiebalgas teritorijā;
piesaistīt jaunus biedrus bērnus, jauniešus un viņu vecākus ielu vingrošanas kustības attīstībai Vecpiebalgas teritorijā;
rīkot bērnu un jauniešu sacensības ielu vingrošanā;
popularizēt sporta aktivitāšu un veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;
veicināt kultūras un sporta aktivitātes;
palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar fizisko veselību;
dibināt kontaktus ar Latvijas un pasaules ielu vingrošanas sporta biedrībām, asociācijām un federācijām pieredzes apmaiņai;
piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanas treniņu nodarbībām;
aizstāvēt biedrības intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās struktūrās;
pārstāvēt biedrus starptautiskajās organizācijās;
identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;
koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas;
sekmēt informācijas apmaiņu, apkopošanu un izplatīšanu.
Telefons
+371 29341036
+371 26529051
E-pasts
biedriba.edna@inbox.lv
JAUN-LEJAS NAURĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Jaun-Lejas Naurēni"
lopkopība
JAUN-VĪTIŅI, Inešu pagasta I.Bridāgas zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Jaunvītiņi"
JJD, SIA
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., Ineši, "Liepas" - 7
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64123788
JOHANS UN PARTNERI
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Pakalni"
Apzināt, meklēt un atrast Pirmā un Otrā Pasaules karu kauju vietas, izcelt, restaurēt un izstādīt kara tehniku;apzināt, meklēt un atrast Pirmajā un Otrajā Pasaules karos kritušo atdusas vietas, identificēt kritušos, noskaidrot kritušo tuviniekus, ar tuvinieku atļauju veikt pārapbedīšanu. Telefons
+371 29360120
KALNA-AKMENTIŅI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna-Akmetiņi"
lopkopībagraudkopībakartupeļi
KALNA GRINĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., Grinēni, "Kalna Grinēni"
graudu un kartupeļu audzēšana
sakņkopība
piena lopkopība
KALNA-LODĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna-Lodēni"
zemkopība
lopkopība
KALNA-TŪĻI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna-Tūļi"
lopkopība
KALNA-TŪĻI 1, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna-Tūļi"
lopkopība
augkopība; dārzeņkopība; dārzkopība
mežsaimniecība
Kalvītes, SIA
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalvītes"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26852548
ĶIDĒNI, Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Ķidēni"
lopkopība
zemkopība
Labour Pool, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni"
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26464913
ĻAVĀNI, Cēsu rajona zemnieku saimniecība
Vecpiebalgas nov., Inešu pag., "Ļavāni"
cūkkopībaaitkopība