• lv

Ilūkstes novads

55° 58' 41.71692", 26° 17' 47.43168"

BURTNIEKI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag., "Burtnieki"
lauksaimniecības produktu ražošana
ČAKSTIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Čakstiņi"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28672864
CELMI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Celmi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65462439
Centības, IK
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Dimanti" - 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
ChrisAuto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 5
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65440985
ČIEKURI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
CIELAVIŅAS, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Cielaviņas"
lauksaimniecības produktu ražošana
CIEMIŅI, Dvietes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Cilvēks cilvēkam
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Grāfiņi"
1. Veicināt Ilūkstes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
2. Sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām, sniegt atbalstu un palīdzību, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālpsiholoģisko rehabilitāciju un cita veida pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3. Darboties kā izglītības un atbalsta centram cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas programmas.
4. Cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošana, iesaistīšana dažādās aktivitātēs, viņu spēju un prasmju attīstīšana, kā arī veicināt vides pielāgošanu un infrastruktūras sakārtošanu cilvēku ar īpašām vajdzībām emocionālai, garīgai, fiziskai un sociālai attīstībai.
5. Veicināt sociālās aprūpes centra klientu integrēšanos sabiedrībā.
6. Izstrādāt un organizēt apmācību programmas.
7. Piedalīties dažādās programmās, projektos un organizāciju darbībā, kuru mērķi atbilst biedrības statūtu mērķiem.
8. Piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 26180544
CĪRULĪŠI, Dvietes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, "Cīrulīši"
lauksaimniecības produktu ražošana
DĀBOLIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Prodes pag., "Dāboliņi"
piena-gaļas ražošana
DAĢI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag.
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
DAINAS, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Dambju sēta
Ilūkstes nov., Ilūkste, Smilšu iela 8
1. Rekonstrukcijas un restaurācijas pasākumu kompleksa veikšana.2. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības atdzīvināšana un saglabāšana.3. Multikulturālo projektu realizācija kultūras, mākslas un rekreācijas jomā.4. Veicināt koka arhitektūras apzināšanu, izpēti, aizsardzību, atjaunošanu, popularizēšanu, izmantošanu.
Dani-L, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Upes iela 5 - 10
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Daram kopā
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Parka iela 9 - 11
Piemājas teritorijas labiekārtošana Telefons
+371 29161926
DARBMĪĻI, Eglaines pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Eglaines pag., "Darbmīļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65440985
DAUGAVIŅAS, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Daugaviņas"
lauksaimniecības produktu ražošana
DAUGAVIŅAS, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Daugaviņas"
lauksaimniecības produktu ražošana
DAUGMALES AKMENS, SIA
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Upenāji"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DenAvto Plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 4A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22319304
DIAMENT-AGRO, Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Diament-Agro"
DIMANTI, Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Dimanti" - 1
DIMANTI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag., "Dimanti"
lauksaimniecības produktu ražošana
D.K.Team, SIA
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., Doļnaja, "Mauriņi"
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DOMES APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 18
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28767323
DRAVNIEKI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
DRAŽI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Draži"
lauksaimniecības produktu ražošana
DROŠVARI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Eglaines pag., "Drošvari"
lauksaimniecības produktu ražošana
DRUVIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Druviņi"
lauksaimniecības produktu ražošana