• lv

Ilūkstes novads

55° 58' 41.71692", 26° 17' 47.43168"

AVOTIŅI, Eglaines pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Eglaines pag., "Avotiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
AVOTIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Avotiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
Babyfotostudija, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jēkabpils iela 10B - 22
BALTIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils rajona
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Baltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26861868
Baltiņkrogs, SIA
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Baltiņi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29976671
E-pasts
BALTINGKROGS@OUTLOOK.COM
BALTMUIŽA, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Eglaines pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Baltra B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 8A
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26529388
BAREALS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Ilūkste, Kastaņu iela 44 - 2
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29335546
Barona autonoma, SIA
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 7
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20147512
BARSUKINE, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Barsukine"
lauksaimniecības produktu ražošana
BEBRA, Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Zeltlapas"
Sniegt praktisku un metodisku palīdzību fizkolektīviem sacensību
organizēšanā;
propogandēt veselīgu dzīves veidu;
radīt un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi sporta pasākumu rīkošanā;
veicināt sporta tradīciju atdzimšanu.
Telefons
+371 65407384
BEBRA SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Doktorāts"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 65407384
+371 65407384
E-pasts
bebra@bebra.lv
BEBRENE, MEDNIEKU-MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Līči"
attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populāciju izkopšanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību un zvejas veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot mednieku-makšķernieku tradīcijas un ētiku;
pārstāvēt mednieku-makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgu medniecību un zvejniecību;
realizēt uzraudzību par Medību likuma un Medību noteikumu ievērošanu savās medību platībās.
Telefons
+371 29186295
Bebrenes izglītības biedrība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Bleivi"
veicināt izglītības un kultūras attīstību Sēlijā;veicināt sabiedrības pašapziņas nostiprināšanos, kā arī kultūras un tradīciju apzināšanu un atveseļošanu;radīt un nostiprināt labvēlīgu un sociāli pievilcīgu vidi, lai radītu priekšnoteikumus latviešu tautas stabilitātei un attīstības iespējām. Telefons
+371 29338389
Bebrenes nami
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Cīrulīši" - 9
1. Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju ekspluatāciju un pienācīgu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. Veicināt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā;
3. Nodrošināt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;
4. Noteikt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību un izmantošanu;
5. apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo māju koplietošanas telpu izmantošanu;
6. slēgt pārvaldīšanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu izpildi, apstiprināt pārvaldīšanas darbu plānus, pārvaldīšanas budžetu, tāmes, kā arī veikt citas darbības dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nodrošināšanai.
Telefons
+371 29341443
BEBRENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Ceriņi"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
Bebrenes vidusskolas biedrība
Ilūkstes nov., "Bebrenes vidusskola"
Veicināt vecāku un sabiedrības līdzdalību skolas materiāli - tehniskajā nodrošinājumā izglītības un audzināšanas problēmu risināšanā. Telefons
+371 65444936
BĒRTIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZIŅI, Dvietes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag.
Bērzkalni, Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, "Cīrulīši" - 12
BĒVERIŅI, Dvietes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag., "Bēveriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
BIRZNIEKI, Daugavpils rajona Miheļus individuālais uzņēmums
Ilūkstes nov., Subate, Miera iela 1
tirdzniecība
starpniecība
iepirkšana
Telefons
+371 65461139
+371 65465452
Biznesa starts, SIA
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 17A - 1
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26803249
BRENČI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Brenči"
lauksaimniecības produktu ražošana
BRĪVUĻI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Brīvuļi"
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
BRUNINIEKI, IK
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., "Dzelzīši 1"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
BULVĀRI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Bulvāri"
lauksaimniecības produktu ražošana
BUMBIERI, Eglaines pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Eglaines pag.
BUNDZENIEKI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Dvietes pag., "Bundzenieks"
lauksaimniecības produktu ražošana
BURTNIEKI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Šēderes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana