Ilūkste, Ilūkstes novads

55° 58' 34.734", 26° 18' 19.89"

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 33A
Telefons
+37165462580
E-pasts
jauniesu.centrs@ilukste.lv
Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Fēnikss"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Zemgales iela 6A
Telefons
+37165462700
E-pasts
fenikss@ilukste.lv
Ilūkstes mūzikas un mākslas skola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jēkabpils iela 5A
Telefons
+37165462145
E-pasts
muzikas.skola@ilukste.lv
Ilūkstes novada Bāriņtiesa
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 13
Telefons
+37165462066
E-pasts
barintiesa@ilukste.lv
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Telefons
+37165462435
E-pasts
novadabiblioteka@ilukste.lv
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telefons
+37165447850
E-pasts
dzimtsaraksti@ilukste.lv
Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telefons
+37165447850
E-pasts
dome@ilukste.lv
Ilūkstes novada pašvaldības aģentūra "Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Ilūkstes novada Sociālais dienests
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telefons
+37165463398
E-pasts
soc.dienests@ilukste.lv
Ilūkstes novada Sporta skola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 1
Telefons
+37165462136
E-pasts
sporta.skola@ilukste.lv
Ilūkstes novada vēlēšanu komisija
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telefons
+37129768950
E-pasts
dome@ilukste.lv
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jēkabpils iela 10A
Telefons
+37165462175
E-pasts
zvanins@ilukste.lv
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 49
Telefons
+37165462189
E-pasts
raina.vidusskola@ilukste.lv
Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 49
Reorganizēts 28.02.2018
Telefons
+37165462184
E-pasts
1vidusskola@ilukste.lv
Ilūkstes novada kultūras centrs
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Likvidēts 09.10.2018
Telefons
+37165462135
E-pasts
kulturas.centrs@ilukste.lv
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 1
Reorganizēts 28.02.2018
Telefons
+37165462398
E-pasts
sadraudzibas.vsk@ilukste.lv