• lv

Iecavas novads

56° 35' 55.24548", 24° 11' 58.65792"

AUTOINFO LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Iecava, Liepu iela 2
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22068822
AUTO MOTO PARTS, SIA
Iecavas nov., Iecava, Rīgas iela 15 - 36
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
AUTOSKOLA ZAMS, SIA
Iecavas nov., Iecava, "Dartija 2" - 4
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID)
AUZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi" 4-17
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29102103
AVENE, SIA
Iecavas nov., Iecava, Pļavu iela 11
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29489013
AVENIEKI, Kārļa Alberta zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Avenieki"
dārzeņkopībagraudkopība
Avtomar, SIA
Iecavas nov., "Lejas Kļaviņas"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
BALSERIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., "Andricēni"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Baltā Peonija, IK
Iecavas nov., "Jaungailēni"
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
BALTIC DEVON MINK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., "Abačas"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Baltic Housemaster, SIA
Iecavas nov., Iecava, Zemgales iela 5A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22014600
BALTIC MOTOR PARTS, SIA
Iecavas nov., Iecava, Rīgas iela 15 - 36
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Balticovo, Akciju sabiedrība
Iecavas nov., "Administratīvā ēka"
Putnkopība (01.47, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63943834
E-pasts
birojs@balticovo.lv
Baltijas Zinātnes atbalsta un Tālmācības attīstības fonds
Iecavas nov., Iecava, Edvarta Virzas iela 55
Labdarība;
labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē;
tālmācības priekšrocību popularizēšana izglītībā;
tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana jebkurā vecumā;
organizēt, koordinēt un atbalstīt brīvprātīgo darbu Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;
labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai;
darbs ar jauniešiem;
veicināt nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā;
sociālekonomiskās attīstības veicināšana, īstenojot un atbalstot dažāda veida projektus, t.sk. tos projektus, kuru mērķis ir jauniešu un sieviešu aizsardzība no vardarbības;
veikt konsultatīvo darbību, t.sk. sniegt konsultācijas par nodarbinātību un karjeras attīstību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju u.c.;
veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas, solidaritātes un iecietības veidošanos jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā;
veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī personu, īpaši jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa, dzimuma, etniskās piederības vai kultūrvides, kurā dzīvo;
veicināt Eiropas identitātes apziņas izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;
veicināt Latvijas un visas Baltijas iedzīvotāju piederības apziņas ES veidošanos;
stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru, t.sk.. valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām;
atbalstīt un veicināt zinātniskos pētējumus;
darbs ar zinātniekiem;
darbs ar jaunajiem pētniekiem;
dažādā veidā popularizēt zinātniski pētnieciskās darbības rezultātus;
organizēt pētnieciskās pieredzes apmaiņu starp Latvijas, Baltijas, Eiropas un visas pasaules zinātniekiem;
organizēt starptautiskās zinātniskās konferences;
publicēt zinātniskos rakstus;
organizēt jauno pētnieku zinātniski praktiskos seminārus un konferences;
veikt izglītojošo un konsultatīvo darbību skolēnu, studentu, skolotāju, augstskolu mācībspēku u.c. zinātnē ieinteresēto personu pētnieciskās darbības veicināšanai;
veicināt pētījumiem nepieciešamo apstākļu nodrošinājumu;
veicināt un atbalstīt izglītības ekoloģijas, konkurentoloģijas un mediju pedagoģijas kā jaunu starpdisciplināru pētījumu virzienu attīstību;
sadarboties ar dažāda veida biedrībām un fondiem, nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība nav pretrunā ar likumdošanu un atbilst Nodibinājuma mērķiem;
piesaistīt dažadus fondus, t.sk. ES fondus, Nodibinājuma mērķu sasniegšanā.
Telefons
+371 26122710
Baltmuiža, Bauskas rajona Iecavas novada zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Baltmuiža"
Basketbola klubs "Dartija"
Iecavas nov., Iecava, Grāfa laukums 7
1. Organizēt, uzturēt un pārvaldīt "Basketbola klubu "Dartija";
2. Slēgt pakalpojumu līgumus par sadarbību ar citām fiziskām vai juridiskām personām par basketbola attīstību Iecavas novadā;
3. Organizēt sporta pasākumus basketbola popularizēšanai;
4. Piedalīties labdarības pasākumos, nodrošināt pēctecību jauno baskletbolistu fiziskā attīstībā un meistarībā;
5. Saglabāt un nostiprināt basketbola tradīcijas Iecavas novadā.
Telefons
+371 63942832
Bauskas Amatnieku brālība
Iecavas nov., Iecava, Raiņa iela 1
Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs;Līdzdarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatniecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā;Aktīvi sadarboties ar Latvijas Amatniecības kameru tās mērķu realizācijai. Piedalīties amatu apmācības un pārbaudes programmu izstrādē. Veikt amata mācekļu apmācību, uzraudzīt apmācības procesu, reģistrēt mācekļus. Veikt amata zeļļu pārbaudes. Organizēt amata meistaru un zeļļu diplomu izsniegšanu. Darboties Amatu padomē, Goda tiesā. Veicināt starptautisko amatnieku pieredzes apmaiņu;Izveidot ekspertu komisiju strīdu novēršanai starp amatniekiem un viņu klientiem;Sniegt palīdzību amatniecības uzņēmumu veidošanā;Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus izlietot sava īpašuma uzturēšanai, amatnieku izglītošanai, biedrības ražotņu veidošanai un realizēšanai;Organizē Bauskas rajona amatu vēstures izpētes un saglabāšanas programmu;Atbalstīt Latvijas amatnieku kultūras, izglītības, sporta, saimnieciskās un citas aktivitātes.
Bauskas rajona Valentīnas Poļakovas individuālais komercuzņēmums
Iecavas nov., Iecava, Rīgas iela 41 - 25
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63942467
Be Intellect, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Iecava, Skolas iela 102
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26056749
BEITI, Ulbikas Edītes zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Beiti"
lopkopība
* zemkopība
Bēne Agro, SIA
Iecavas nov., "Administratīvā ēka"
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26306001
BENTI, SIA
Iecavas nov., Iecava, Vīnkalna iela 6
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64, versija 2.0) (Avots: GP2014, ZO.LV)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Berga projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Iecava, Dārza iela 4 - 2
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29550632
BĒRZĀJI, Modra Žibas zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Bērzāji"
graudkopība
dārzeņkopība
lopkopība
BĒRZIŅI, Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Bērziņi"
lopkopība
graudkopība
sakņkopība
BETONS. S.A., SIA
Iecavas nov., Zālīte, Dārza iela 16 - 5
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
BGGS serviss, SIA
Iecavas nov., Iecava, "Sudrabezeri"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Biedrība deep sonic
Iecavas nov., Iecava, Dzirnavu iela 8A
Attīstīt jauno mūziķu un grupu iespēju radoši darboties un pilnveidot savas iemaņas mūzikā;Izveidot brīvi pieejamu mēģinājumu telpu un rādīt iespēju jaunajiem mūziķiem sevi prezentēt ;Veidot dažāda veida kultūras pasākumus. Telefons
+371 26330259
BIRZKALNI, Sviķa Alda zemnieku saimniecība
Iecavas nov., "Birzkalni"
graudkopība
sakņkopība
Birzmales, Iecavas novada zemnieku saimniecība
Iecavas nov., Iecava, "Birzmales"