Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079

56° 57' 56.41758828", 24° 14' 28.6207764"

Rīga, Hipokrāta iela 4
Kolorektālā vēža atklāšanas, ārstēšanas un novēršanas procesu aktualizēšana Latvijas sabiedrībā; veicināt zarnu vēža pacientu pirms un pēc operācijas aprūpi, pienācīgu ārstēšanu un rehabilitāciju.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Veicināt ķirurģijas attīstību Latvijā, uzlabojot iedzīvotājiem sniegtās ķirurģiskās palīdzības kvalitāti, kā arī aizstāviet ķirurgu profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.
Telefons
+371 29123422
Rīga, Hipokrāta iela 4
Sekmēt daudzveidīgas zināšanas par krūts veselību un krūts slimībām, to izpratni, izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju, kā arī sekmēt dažādu specialitāšu ārstniecības personu, pacientu un sabiedrības informētību.
Rīga, Hipokrāta iela 4
veicināt asociācijas biedru un citu terapeitiskajā radioloģijā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanu;
attīstīt sadarbību terapeitiskās radioloģijas jomā ar valsts institūcijām un citām sabiedriskām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
veicināt modernu terapeitiskās radioloģijas metožu un tehnoloģiju ieviešanu klīniskajā praksē Latvijā;
veicināt terapeitiskās radioloģijas vadlīniju modernizāciju un pilnveidošanu;
veicināt zinātnisko darbību terapeitiskās radioloģijas nozarē;
piedalīties un organizēt mācību un zinātniskus seminārus, konferencēs, izstādēs, tajā skaitā starptautiskās, kā arī savu iespēju robežās veicināt asociācijas biedru piedalīšanos tajās;
popularizēt terapeitiskās radioloģijas iespējas un sasniegumus masu saziņas līdzekļos, kā arī veikt citu publisku darbību;
savu iespēju robežās apgādāt asociācijas biedrus ar mūsdienu profesionālo literatūru, kā arī veicināt to tulkošanu latviešu valodā.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Onkoloģisko slimību radītā sloga mazināšana sabiedrībā ilgtermiņā.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Rīga, Hipokrāta iela 4
Ieviest praksē un attīstīt Paliatīvās aprūpes sistēmu Latvijā, lai nodrošinātu neizārstējamu un mirstošu cuilvēku , kā arī viņu tuvinieku adekvātu aprūpi, atbilstoši holistiskajai aprūpes koncepcijai;
Apvienot medicīnas un citus speciālistus Latvijā un ārpus tās, lai veicinātu Paliatīvās aprūpes attīstību Latvijā;
Sekmēt jaunāko medicīnas saniegumu ieviešanu un speciālistu sagatavošanu Paliatīvās aprūpes specialitātē;
Veidot Paliatīvās aprūpes sistēmu kā infrastruktūru un specialitāti Latvijas medicīnā;
Izstrādāt Paliatīvās aprūpes programmu.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Palīdzēt pacientiem īstenot savas tiesības, atrodoties ārstniecības iestādē;
palīdzēt saņemt pilnīgu un adekvātu informāciju tiesību jautājumos par veselības aprūpi;
Risināt pacientu sūdzību gadījumus par saņemto veselības aprūpes kvalitāti, kā arī par komunikāciju ar ārstniecības personām;
veicināt dialogu un sadarbību starp visiem veselības aprūpes dalībniekiem;
Veikt pētniecisko un statistikas apkopošanas funkciju par pacientu iesniegtajām sūdzībām, jautājumiem un veiktajiem risinājumiem;
Nodrošināt regulāru informāciju sabiedrībai par nodibinājuma paveikto, plānoto ieguldījumu pacientu tiesību nodrošināšanā - aktivitātēm un darba rezultātiem;
Kā arī ar citām funkcijām nodrošināt un pārraudzīt pacientu tiesību nodrošināšanu un ievērošanu..
Rīga, Hipokrāta iela 4
ārējā ekonomiskā darbība
marketings
menedžments
investīcijas
starpniecības pakalpojumi
komercdarbība
lauksaimniecības un rūpniecības produkcijas ražošana un realizācija
sadzīves pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi
Rīga, Hipokrāta iela 4
Apvienot, morāli atbalstīt un palīdzēt psiholoģiski rehabilitēties sievietēm, kuras pārcietušas krūts vēža operāciju;
attīstīt operēto sieviešu volontieru (brīvprātīgu) kustību;
sadarboties ar analogām krūts vēža organizācijām citās valstīs un iekļauties kopējā kustībā cīņā pret krūts vēzi.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 24.04.1998
brokeru pakalpojumi
starpniecības pakalpojumi
komercdarbība
*kokapstrāde
*otrreizējo izejvielu pārstrāde un realizācija
*preču realizācija
*programmu nodrošinājums
*tūrisma pakalpojumi
*maksas pakalpojumi
*importa-eksporta operācijas
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 02.06.2020
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 16.05.2018
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 17.10.2007
Uzlabot medicīnisko un sociālo aprūpi slimniekiem ar galvas un kakla
ļaundabīgajiem audzējiem;
organizēt nepieciešamo jauno medikamentu, īpašu pārtikas produktu un
inventāra izstrādi un ieviešanu;
organizēt un veikt Latvijas galvas un kakla vēža reģistra materiāli
tehnisko nodrošinājumu;
uzlabot šo slimnieku pēcoperācijas rehabilitāciju, ieviešot Brēnemarka
sistēmas implantus zobu un sejas izņemamo protēžu fiksācijai;
organizēt sejas protēžu izgatavošanu.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 06.12.2007
Sekmēt daudzveidīgas zināšanas par krūts veselību un krūts slimībām, to izpratni, izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju, kā arī sekmēt dažādu specialitāšu ārstniecības personu, pacientu un sabiedrības informētību
Rīga, Hipokrāta iela 4
Reorganizēts 01.08.2005
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Cilvēku veselības aizsardzība (85.1, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
ārstu prakse (85.12, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Izglītība (80, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs (73.10, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (85.32, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Zobārstu prakse (85.13, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67042001
+371 67042013
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 22.08.2007
Organizēt sabiedrības un medicīnas darbinieku informēšanu, izglītošanu par
slimnieku enterālo un parenterālo barošanu;
atbalstīt zinātniskos pētījumus slimnieku enterālās un parenterālās
barošanas jomā;
radīt priekšnoteikumus nepietiekami barotu slimnieku agrīnai diagnostikai;
organizēt attiecīga kursa iekļaušanu medicīnas mācību iestāžu programmās;
realizēt attiecīgas medicīniskas informācijas pieejamību un apmaiņu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Hipokrāta iela 4
Likvidēts 03.12.2008
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana (33.10, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Hipokrāta iela 4
Reorganizēts 31.08.2007
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.1) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Cilvēku veselības aizsardzība (85.1, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution