Gulbene, Gulbenes novads

57° 10' 17.33556", 26° 45' 8.1129599999999"

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 70A
Telefons
+37164473816
E-pasts
pirmsskola1@gulbene.lv
Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
Gulbenes nov., Gulbene, Bērzu iela 4B
Telefons
+37164472139
E-pasts
pirmsskola2@gulbene.lv
Gulbenes 2. vidusskola
Gulbenes nov., Gulbene, Līkā iela 21
Telefons
+37164474141
E-pasts
2.vidusskola@gulbene.lv
Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Gulbenes nov., Gulbene, Nākotnes iela 4
Telefons
+37164473241
E-pasts
pirmsskola3@gulbene.lv
Gulbenes labiekārtošanas iestāde
Gulbenes nov., Gulbene, Dīķa iela 1
Telefons
+37164474300
E-pasts
ligita.miezite@gulbenesdome.lv
Gulbenes Mākslas skola
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 70A
Telefons
+37164473040
E-pasts
gms@gulbene.lv
Gulbenes Mūzikas skola
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 43
Telefons
+37164471661
E-pasts
muz.skola@gulbene.lv
Gulbenes novada bāriņtiesa
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 8
Telefons
+37164497612
E-pasts
barintiesa@gulbene.lv
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Gulbenes nov., Gulbene, Skolas iela 10A
Telefons
+37164473455
E-pasts
sports@gulbene.lv
Gulbenes novada bibliotēka
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 60A
Telefons
+37164471459
E-pasts
gulbenes_bibl@latnet.lv
Gulbenes novada būvvalde
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164474912
E-pasts
buvvalde@gulbenesdome.lv
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 60A
Telefons
+37164473254
E-pasts
dzimtsaraksti@gulbene.lv
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164473194
E-pasts
dome@gulbenesdome.lv
Gulbenes novada Izglītības pārvalde
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164497723
E-pasts
izglitibas.parvalde@gulbene.lv
Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"
Gulbenes nov., Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons
+37164497569
E-pasts
baze@gulbene.lv
Gulbenes novada Kultūras pārvalde
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 60
Telefons
+37164473110
E-pasts
kulturas.parvalde@gulbene.lv
Gulbenes novada pašvaldība
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164497710
E-pasts
dome@gulbene.lv
Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164497729
E-pasts
turists@gulbene.lv
Gulbenes novada pašvaldības policija
Gulbenes nov., Gulbene, Rīgas iela 65
Telefons
+37164474443
E-pasts
policija@gulbene.lv
Gulbenes novada sociālais dienests
Gulbenes nov., Gulbene, Dīķa iela 1
Telefons
+37164497611
E-pasts
nsd@gulbene.lv
Gulbenes novada Sporta pārvalde
Gulbenes nov., Gulbene, Skolas iela 12A
Telefons
+37164471296
E-pasts
sporta.parvalde@gulbene.lv
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde
Gulbenes nov., Gulbene, Brīvības iela 8
Telefons
+37164473860
E-pasts
stradu.pagasts@gulbene.lv
Gulbenes novada valsts ģimnāzija
Gulbenes nov., Gulbene, Skolas iela 10
Telefons
+37164473178
E-pasts
gimnazija@gulbene.lv
Gulbenes novada vēlēšanu komisija
Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 2
Telefons
+37164497710
E-pasts
dome@gulbene.lv
Gulbenes novada vēs­tu­res un māk­slas muzejs
Gulbenes nov., Gulbene, Pils iela 3
Telefons
+37164473098
E-pasts
muzejs@gulbene.lv
Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola
Gulbenes nov., Gulbene, Līkā iela 21
Telefons
+37164473844
E-pasts
vakarskola@gulbene.lv
Zvērināta notāre Gita Rubīna
Gulbenes nov., Gulbene, Rīgas iela 42
Telefons
+37127074427
E-pasts
Gita.Rubina@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga
Gulbenes nov., Gulbene, Gaitnieku iela 2A
E-pasts
guna.danga@lzti.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā
Gulbenes nov., Gulbene, Rīgas iela 28
E-pasts
valija.balta@lzti.lv
Gulbenes kultūras centrs
Gulbenes nov., Gulbene, O. Kalpaka iela 60
Likvidēts 01.10.2019
Telefons
+37164473110
E-pasts
kult.centrs@gulbene.lv