• lv

Grāveru pagasts, Aglonas novads

56° 2' 56.22936", 27° 7' 37.43076"

AJ GRAVELS, SIA
Aglonas nov., Grāveru pag., "Smiltskalni"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29492042
Akmeņgravas, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., Raginski, "Akmeņgravas"
DUBRA, Mednieku kolektīvs
Aglonas nov., Grāveru pag., Apšenieki
Attīstīt medību saimniecību;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citur.
Telefons
+371 26516367
GRĀVERU ERCEŅĢEĻA MIHAILA PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 8
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
GR-AVOTI
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Uzlabot pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti savā novadā.
2. Organizēt un vadīt kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, apmeklēt koncertus, braukt ekskursijās.
3. Organizēt un vadīt sporta nodarbības nūjošanas veselības uzlabošanai sabiedrības locekļiem.
4. Sadarboties ar citām biedrībām savā novadā pieredzes apmaiņai.
5. Piedalīties dažādu projektu izstrādāšanā.
6. Piesaistīt sponsorus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 28355056
Gulbji, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., Trūpi, "Gulbji"
Kovaļovas vecticībnieku draudze
Aglonas nov., Grāveru pag., Kovaļova, "Akmeņkalni"
Īstenot savas reliģiskās, tikumiskās, izglītības un labdarības vajadzības.
Lauku atbalsts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Grāveru pag., Kropiški, "Kirilovi"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27715944
Mēs Grāveriem
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Tūrisma iespēju dažādošana.
2. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana - teritorijas labiekārtošana, vides kvalitātes uzlabošana un ilgspējīga attīstība.
3. Kultūras, izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida dažādošana visiem pagasta iedzīvotājiem, pieaugušiem un bērniem.
4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
5. Sadarbības veicināšana starp dažāda veida organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
6. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai.
7. Sniegt atbalstu sociālā un veselības ziņā sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, veicinot to integrācijas sabiedrībā.
8. Sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū.
9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.
Telefons
+371 26320609
MEŽLAUKI, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Mežlauki"
PAKALNI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., Sakova, "Pakalni"
lauksaimniecības produktu ražošana
PRIEKATRAKCIJA, IK
Aglonas nov., Grāveru pag., Sloboda, "Zelteņi"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
RAĢEĻU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aglonas nov., Grāveru pag., Raģeļi, "Raģeļu Romas katoļu baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
SEMT, SIA
Aglonas nov., Grāveru pag., Melenki, "Virši"
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana (28.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67620236
+371 29275503
S.Puterniks, IK
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
TAURIŅI, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Tauriņi"
TURAIDAS, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Turaidas"
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 29469569
AND 96, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Grāveri
Likvidēts 16.03.2005
preču ražošana un realizācija
ražošanas iekārtu izstrāde, ražošana un realizācija
tabakas izstrādājumu tirdzniecība
ekspeditoru pakalpojumi
reklāma
ārējā ekonomiskā darbība
tirdzniecība
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65623492
APŠENIEKI, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Apšenieki"
Likvidēts 31.08.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
A.Skorodihins, IK
Aglonas nov., Grāveru pag., Sakova
Likvidēts 12.12.2011
ATMODA, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Atmoda"
Likvidēts 22.11.2001
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZU, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Bērzu"
Likvidēts 31.08.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
DUBNA-2, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 25.10.1996
piena savākšana, pārstrāde
u.c. statūtos paredzētā darbība
EZERZEME, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Ezerzeme"
Likvidēts 10.05.2010
GENOVEFA, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Baraniški, "Genovefa"
Likvidēts 19.12.2006
GRĀVERI, Krāslavas rajona paju sabiedrība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 16.04.1998
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65646236
GRĀVERI 2, Krāslavas rajona paju sabiedrība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Grāveri
Likvidēts 01.02.2007
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65646200
GRĀVERU APTIEKA "ASTRA", Krāslavas rajona T.Mikulovas individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Grāveri, Mutalapova iela 5-13
Likvidēts 18.04.2006
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65646244
Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 27.06.2006
Green Flame, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Grāveru pag., Raginski, "Akmeņgravas"
Likvidēts 05.07.2016
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2015)