Grāveru pagasts, Aglonas novads

Dzēsta: 30.06.2021
Adrese ir pārvietota uz Krāslavas novads
56° 2' 56.22936", 27° 7' 37.43076"

Krāslavas nov., Grāveru pag., "Smiltskalni"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Raginski, "Akmeņgravas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., "Rāmuļi"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., "Smiltskalni"
Attīstīt medību saimniecību;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citur.
Krāslavas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Uzlabot pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti savā novadā.
2. Organizēt un vadīt kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, apmeklēt koncertus, braukt ekskursijās.
3. Organizēt un vadīt sporta nodarbības nūjošanas veselības uzlabošanai sabiedrības locekļiem.
4. Sadarboties ar citām biedrībām savā novadā pieredzes apmaiņai.
5. Piedalīties dažādu projektu izstrādāšanā.
6. Piesaistīt sponsorus biedrības mērķu sasniegšanai.
Krāslavas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 8
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Krāslavas nov., Grāveru pag., Trūpi, "Gulbji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Kovaļova, "Akmeņkalni"
Īstenot savas reliģiskās, tikumiskās, izglītības un labdarības vajadzības.
Krāslavas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Tūrisma iespēju dažādošana.
2. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana - teritorijas labiekārtošana, vides kvalitātes uzlabošana un ilgspējīga attīstība.
3. Kultūras, izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida dažādošana visiem pagasta iedzīvotājiem, pieaugušiem un bērniem.
4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
5. Sadarbības veicināšana starp dažāda veida organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
6. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai.
7. Sniegt atbalstu sociālā un veselības ziņā sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, veicinot to integrācijas sabiedrībā.
8. Sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū.
9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.
Krāslavas nov., Grāveru pag., "Mežlauki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 42 - 2
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 54
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Raģeļi, "Raģeļu Romas katoļu baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Melenki, "Virši"
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Grāveru pag., "Tauriņi"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve (08.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Krāslavas nov., Grāveru pag., Trūpi, "Turaidas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aglonas nov., Grāveru pag., Sakova
Likvidēts 12.12.2011
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Grāveri
Likvidēts 16.03.2005
preču ražošana un realizācija
ražošanas iekārtu izstrāde, ražošana un realizācija
tabakas izstrādājumu tirdzniecība
ekspeditoru pakalpojumi
reklāma
ārējā ekonomiskā darbība
tirdzniecība
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Apšenieki"
Likvidēts 31.08.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Atmoda"
Likvidēts 22.11.2001
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, "Bērzu"
Likvidēts 31.08.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 25.10.1996
piena savākšana, pārstrāde
u.c. statūtos paredzētā darbība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Ezerzeme"
Likvidēts 10.05.2010
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Baraniški, "Genovefa"
Likvidēts 19.12.2006
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts, Grāveri
Likvidēts 01.02.2007
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 16.04.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Grāveru pagasts
Likvidēts 27.06.2006
Aglonas nov., Grāveru pag., Raginski, "Akmeņgravas"
Likvidēts 05.07.2016
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, "Kalviškalni"
Likvidēts 30.12.2015
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Datu avots: GP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution