Graudu iela 68, Rīga, LV-1058

56° 54' 36.21101076", 24° 4' 52.3016418"

147, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29461032
237, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67574775
3Ro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67700883
ActiveLV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29628681
ALK EVRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
AR Projects, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29144664
ARTPLUS, IK
Rīga, Graudu iela 68
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Asaggi, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26496996
Augstākās izglītības eksporta apvienība
Rīga, Graudu iela 68
sabiedriskā labuma darbība - Latvijas augstākās izglītības eksportspējas un augstskolu vides internacionalizācijas veicināšana.
Aveik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
BalticTravelnews.com, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26154261
E-pasts
info@baltictravelnews.com
BG NOMA, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27037885 Noma un tirdzniecība
+371 26222216 Grāmatvedība
+371 28830088 Noma un tirdzniecība
E-pasts
info@bgnoma.lv
Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde
Rīga, Graudu iela 68
aizstāvēt un pārstāvēt visu Biznesa augstskolas Turība studējošo intereses akadēmiskos, materiālos, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās Telefons
+371 67607750
+371 26408813 Rūdolfs Freibergs
E-pasts
turibasp@gmail.com
Biznesa augstskola Turība, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Augstākā izglītība (80.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Pārējā citur neklasificēta pieaugušo izglītība (80.42, versija 1.0) (Avots: CSP)
Akadēmiskā augstākā izglītība (85.42, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67622551
+371 67619008
E-pasts
turiba@turiba.lv
B & M Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Sauszemes transporta palīgdarbība (63.21, versija 1.1) (Avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29228921
Clean 777, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Dobrovoļskis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Doitex IT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27530287
EE Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29136519
EL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP)
EXACT Business Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22420042
Garšo Ēst
Rīga, Graudu iela 68
Laikmetīgās ēšanas kultūras dažādošana un redzesloka paplašināšana
Mazāk zināmo ēdinātaju un tirgus popularizēšana pilsētnieku vidū;
Sabiedrības saliedēšana ar ēdiena palīdzību.
Telefons
+371 27555570
Gravex, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20544321 Darba dienās no 9-18
E-pasts
info@gravex.lv
Hothotpack.com, SIA
Rīga, Graudu iela 68
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29193441
International Transport Academy
Rīga, Graudu iela 68
1. sekmēt biedru kopīgos centienus transporta attīstības komplekso problēmu atrisināšanai, transporta zinātnes nozares sasniegumu ieviešanai un popularizēšanai, transporta un loģistikas nozares ekspertu, zinātnieku un pedagogu sadarbības paplašināšanai un profesionālas kompetences paaugstināšanai;
2. transporta un loģistikas attīstības lokālo un globālo pamattendenču analīze un prognozēšana, šīs attīstības prioritāro virzienu noteikšana, priekšlikumu izstrāde starptautisko un nacionālo transporta un loģistikas kompleksu pilnveidošanai;
3. moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un transporta procesu vadības līdzekļu integrācija, intelektuālo transporta sistēmu attīstība;
4. transporta nozares personāla akadēmiskās izglītības, profesionālās sagatavotības, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās atbilstoši starptautiskajām prasībām;
5. fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana ar mērķi attīstīt transporta un loģistikas nozari, paaugstināt augstskolu zinātnisko un pedagoģisko darbinieku kompetenci un profesionālo sagatavotību, paaugstināt transporta uzņēmumu speciālistu kvalifikāciju;
6. starptautisko multimodālo pārvadājumu attīstība un valstu sadarbība Eiropas un pasaules transporta sistēmu integrācijai;
7. transporta infrastruktūras attīstība atbilstoši starptautiskajām prasībām;
8. pasažieru un kravu pārvadājumu drošības paaugstināšana, kā arī apkārtējai videi draudzīgu transporta sistēmu izveide;
9. investīciju piesaiste zinātnisko, pētniecības un industriālo projektu izstrādei un realizēšanai transporta un loģistikas nozarē;
10. sadarbība ar radniecīgām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
11. zinātnisko, informācijas un organizatorisko servisu izveide un uzturēšana transporta jomas speciālistiem, kā arī valsts, pašvaldību un komerciālajām transporta un loģistikas struktūrām;
12. speciālās literatūras, mācību līdzekļu un mācību grāmatu publicēšana;
13. līdzdalība drukāto un elektronisko zinātniski tehnisko žurnālu izdošanā;
14. cita veida darbība, kas nepieciešama biedrības mērķa sasniegšanai.
Telefons
+371 67186510
IONIA, IK
Rīga, Graudu iela 68
Irlavas 4
Rīga, Graudu iela 68
Uzturēt, saglabāt un vairot nekustamā īpašuma vērtību un kvalitāti.
Kebab To Go, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
KP idea, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Graudu iela 68
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28333885
Latvijas apsardzes mācību centru apvienība
Rīga, Graudu iela 68
Veicināt sekmīgu apsardzes darbības nozares attīstību Latvijā;
Sekmēt Latvijas apsardzes darbības nozares esošo problēmu mērķtiecīgu risināšanu un taisnīgas konkurences nodrošināšanu;
Sadarboties ar atbildīgajām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, rosināt izmaiņas apsardzes darbības nozari ietekmējošajā normatīvajā regulējumā, kas veicina apsardzes darbības sekmīgu attīstību valstī;
Pārstāvēt Biedrības biedrus tajās Latvijas un, ja nepieciešams, arī starptautiskajās organizācijās, kuras risina Biedrības biedriem aktuālus jautājumus;
Veikt ar Biedrības interesēm saistīto jautājumu virzīšanu atbilstošajās valsts un nevalstiskajās organizācijās.