Gogoļa iela 5, Rīga, LV-1050

56° 56' 41.09641116", 24° 7' 16.44053808"

Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītu ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Gogoļa iela 5
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20339222
E-pasts
info@buvprakse.lv
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt biedrības pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītu ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Apvienot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas-apsaimniekošanas nozarē un saistībā ar to darbojošās uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), institūcijas un speciālistus, lai veiktu Latvijas sabiedrības interesēs mērķtiecīgu darbību valsts, pašvaldību un privātpersonu īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas - apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, lai tā atbilstu Eiropas Savienības valstu noteiktajiem standartiem;
apvienot asociācijas dalībniekus kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem;
pārstāvēt un aizstāvēt asociācijas dalībnieku intereses visā Latvijas Republikas teritorijā, visās valsts, pašvaldību, tiesu,kā arī jebkurās administratīvās un cita veida institūcijās, ja nepieciešams;
asociācijas dalībnieku mērķis ir izveidot šo organizāciju par visautoritatīvāko organizāciju, kas apzina un izvērtē uzskatus par Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem un nepieciešamības gadījumā veic aktīvu darbību problēmu risināšanā, iesaistoties Latvijas Republikas likumdošanas procesā - sagatavojot un iesniedzot priekšlikumus par aktuālu problēmu risināšanu valsts pārvaldes un varas institūcijas.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītu ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Veicināt mājas - Rīgā, Mazās Lubānas ielā 16D pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību.
Rīga, Gogoļa iela 5
Izstrādāt priekšlikumus, apspriest un izlemt jautājumus par dzīvojamo namu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un tehnisko ekspluatāciju, organizēt apmācību kursus, speciālistu kvalifikācijas pārbaudes un sertifikāciju, informēt masu medijus par apsaimniekošanas problēmām, aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un biedru tiesības, kā arī apmierināt citas Asociācijas biedru vajadzības, kas saistītas ar apsaimniekotāju darbu organizāciju un dzīvojamo namu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67893079
E-pasts
info@rna.lv
Rīga, Gogoļa iela 5
Popularizēt, reklamēt un attīstīt dambretes spēli Latvijā, veidojot dziļāko sabiedrības izpratni par šīs spēles nozīmi, kā arī informēt par Latvijas dambretes spēles vēsturiskajiem sasniegumiem;
bērnu un pusaudžu piesaistīšana, sniedzot alternatīvu brīvā laika pavadīšanai, veselīga dzīvesveida popularizēšanai un domāšanas spēju attīstībai;
organizēt dambretes apmācību, turnīrus, sacensības un izglītojošos pasākumus;
jaunu sportistu trenēšana, sagatavošana sacensībām;
rakstu, publikāciju, video sižetu veidošana par dambretes spēli.
Rīga, Gogoļa iela 5
Veicināt mājas - Garkalnē, Sēņu ielā 1 pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību.
Rīga, Gogoļa iela 5
Veicināt un pārraudzīt mājas - Rīgā, Slokas ielā 48A pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistīto ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību.
Rīga, Gogoļa iela 5
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, kā arī ar tām funkcionāli saistītās ēku, būvju, komunikāciju, iekārtu lietošanas un mājas piesaistītā zemes gabala uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Gogoļa iela 5
Likvidēts 11.12.1997
autotransporta pakalpojumi
kokapstrāde
sadzīves pakalpojumi
tirdzniecība
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 5
Likvidēts 19.12.1997
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 5
Likvidēts 23.09.2008
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67213660
Rīga, Gogoļa iela 5
Likvidēts 23.08.2002
projektu-tāmju dokumentācijas izstrāde
celtniecība
ārējā ekonomiskā darbība
tirdzniecība
komisijas tirdzniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
veikalu atvēršana
jaunu tehnoloģiju ieviešana
preču ražošana un realizācija
tūrisma pakalpojumi
viesnīcpakalpojumi
valūtas pirkšana-pārdošana
maksas pakalpojumi
alkoholisko dzērienu pārliešana
dokumentu un vīzu noformēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution