• lv

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010

56° 57' 28.78732476", 24° 7' 17.76303048"

Alfa Latvija, Fonds
Rīga, Ģertrūdes iela 8
kristīgo vērtību izplatīšana, balstoties uz Bībeli;
labdarība, sabiedriskā labuma darbība
Telefons
+371 29364886
Dubulttreniņš
Rīga, Ģertrūdes iela 8
Veicināt sportiska dzīvesveida attīstību un popularitāti Latvijas sabiedrībā, organizējot un vadot dažāda veida treniņus.
Treniņu laikā piedāvāt izglītojošu, motivējošu un iesaistošu kursu, kas ir balstīts uz vērtībām, misijas apziņu, savu spēju potenciāla apziņas paplašināšanos un mērķtiecību.
Aktualizēt un popularizēt uzskatu par to, ka cilvēka attīstībā ir svarīgs balanss starp iekšējo (sociāli emocionālā, intelektuālā un garīgā dimensija) un ārējo ( fiziskā dimensija) pasauli.
Piedāvāt un veicināt iekšēji un ārēji veselīga dzīvesveida kustības attīstību visā Latvijā, kura ikvienam kustības dalībniekam dod iespēju sociāli adaptēties, tiekties uz vērtīgām pārmaiņām un pozitīvi ietekmēt sabiedrību caur stabilu vērtību iedzīvināšanu un nostiprināšanu savā dzīvē.
Atbalstīt jauniešus no maznodrošinātām ģimenē, iedrošinot tos kļūt par daļu no kustības. Radīt un piedāvāt visi, kurā šie jaunieši, uzņemoties iniciatīvu, var praktizēt un attīstīt savas līderības, apmācības, seminārus, konferences un kopīgus pasākumus gan kustības dalībniekiem, gan arī ikvienam interesentam.
Telefons
+371 27788075
Ģertrūdes fonds
Rīga, Ģertrūdes iela 8
sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību samazināšanas veicināšana;
jauniešu sociālās un patriotiskās atbildības veicināšana;
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana;
sakrālā tūrisma attīstības veicināšana;
sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu sociālās labklājības celšana;
bērnu un jauniešu vērtību izglītības un intelektuālās izaugsmes veicināšana;
kultūras un izglītības pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana
RĪGAS VECĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Rīga, Ģertrūdes iela 8
Evaņģēlija pasludināšana, Sakramentu izdalīšana un cilvēku garīgā aprūpe.