Gaujas iela, Ādaži, Ādažu novads

57° 4' 47.48196", 24° 20' 21.16536"

Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-4 - 28
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 30
1.Futbola attīstības veicināšana Ādažu novadā;
2.Attīstīt materiāli tehnisko bāzi Biedrības biedru, reģistrēto futbolistu un Ādažu novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas veicināšanai un futbola spēles prasmju uzturēšanā un attīstīšanā;
3.Futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā;
4.Bērnu un jaunatnes piesaistīšana futbolam;
5.Biedrības biedru veselīgas atpūtas pasākumu un sporta nodarbību organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanā un palielināšanā;
6.Sekmīga mācību procesa, treniņu organizēšana Biedrībā reģistrētiem futbolistiem, izmantojot novitātes treniņu metodikā un nodrošinot tos ar materiāli tehnisko bāzi un inventāru;
7.Sporta nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem;
8.Nodrošināt Biedrības reģistrēto futbolistu dalību dažāda līmeņa sacensībās, sekmējot maksimālu rezultātu sasniegšanu;
9.Sekmēt un nodrošināt treneru un Biedrības amatpersonu dalību dažāda līmeņa kvalifikācijas celšanas kursos un pieredzes apmaiņas semināros;
10. Dažāda līmeņa sacensību organizēšana;
11.Organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu futbola klubiem, sporta organizācijām un uzņēmumiem.
Telefons
+371 29436508
E-pasts
info@fkadazi.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 11 - 3
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana (10.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26603455
E-pasts
info@jsveikals.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 11 - 45
Veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību;
aizstāvēt un aizsargāt daudzbērnu ģimeņu intereses;
ģimenisko vērtību popularizēšana sabiedrībā.
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 4/6
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana (10.72, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67996899
+371 67997514 Pasūtījumu pieņemšana
E-pasts
adazukukulitis@adazukukulitis.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 11 - 28
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28804673
E-pasts
adazumedus@inbox.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67996660
+371 67997690
E-pasts
namsaimnieks@adazi.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 11 - 28
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 13/15
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67996581
+371 22309309
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 27
Veicināt labvēlīgas vides veidošanu uzņēmēju darbības attīstībai Ādažu novadā;
Ādažu novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Biedrības atpazīstamību, tai skaitā piedalīties Eiropas Savienības projektos, dažādos sadarbību veicinošos pasākumos.
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 30
Atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Ādažu vidusskolā;
sadarboties ar Ādažu vidusskolas vadību, pedagogiem, skolēniem un Ādažu novada pašvaldību dažādu ar Ādažu vidusskolu saistītu projektu īstenošanu;
veicināt Ādažu vidusskolas dalību projektu konkursos ar mērķi piesaistīt līdzekļus skolas materiāli-tehniskās bāzes modernizācijai;
veicināt Ādažu vidusskolas skolēnu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi;
veicināt Ādažu vidusskolas sadarbību ar vecākiem skolēnu izglītošanas procesā;
atbalstīt Ādažu vidusskolas sociāli mazaizsargātos skolēnus ar mērķi celt viņu sociālo labklājību un palīdzēt integrēties sabiedrībā;
attīstīt un paplašināt Ādažu vidusskolas skolēnu interešu izglītības un neformālās izglītības iespējas;
atbalstīt Ādažu vidusskolas skolēnu kultūras un sporta pasākumus.
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-2 - 24
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 11 - 21
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 8
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-4 - 10
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-1 - 9
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 13/15
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-2 - 30
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 27A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-4 - 32
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.21, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 22
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25A
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25A
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
balteneko@balteneko.lv
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-2 - 9
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 26
Bērnu un jauniešu tenisa attīstības veicināšana;
bērnu un jauniešu tenisa treniņu procesa atbalstīšana;
bērnu un jauniešu tenisa treneru atbalstīšana;
bērnu un jauniešu tenisa sacensību organizēšanas atbalstīšana;
bērnu un jauniešu atbalstīšana dalībai dažādos tenisa turnīros;
bērnu un jauniešu tenisa klubu atbalstīšana, kluba dibināšana;
bērnu un jauniešu interešu izglītības tenisa programmas izveide un īstenošana;
bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes izglītības programmas tenisā izveide un īstenošana;
bērnu un jauniešu tenisa treniņu organizēšana;
fiziskās sagatavotības un fizioterapijas nodarbību organizēšana tenisa spēlētājiem;
bērnu un jauniešu tenisa nometņu organizēšana;
tenisa un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
tenisa kā sporta veida attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām un pašvaldībām.
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 17 - 3
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-4 - 48
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 58
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution