Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045

56° 58' 30.252", 24° 6' 37.2708"

Rīga, Ganību dambis 17A
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67381167
Rīga, Ganību dambis 17A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26490588
E-pasts
info@atlanticgroup.lv
Rīga, Ganību dambis 17A
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67788141
E-pasts
bas@balticaviationsystems.com
Rīga, Ganību dambis 17A
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26011011
Rīga, Ganību dambis 17A
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Elektronisko komponentu ražošana (26.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Starpproduktu vairumtirdzniecība (46.76, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ganību dambis 17A
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ganību dambis 17A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67092020
E-pasts
info@lkb.lv
Rīga, Ganību dambis 17A
Latvijas kultūrvēsturisko tradīciju un pieminekļu saglabāšana; savstarpēja cieņa, godīgums, taisnīgums, palīdzība, citu tikumības normu ievērošana visos sabiedrības līmeņos, augsta darba, uzvedības, valodas un saskarsmes kultūra; organizācijas biedru, visu iedzīvotāju materiālā un garīgā labklājība; labs fiziskais un psiho-emocionālais stāvoklis. Nepieciešamības gadījumos finansiāli atbalstīt savus biedrus un viņu piederīgos;
nodrošināt modernizāciju un likumdošanas atbilstību visām Latvijas dzīves sfērām; tehnoloģisko procesu rūpniecības, rūpniecības, lauksaimniecības, enerģētikas, tranzīta, tirdzniecības jomās; preču un pakalpojumu kvalitāti, panākt ES un iekšējo finanšu institūciju labvēlīgu atbalstu reālajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem - šo mērķu realizētajiem;
panākt savu biedru komercdarbības un Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu izaugsmi un efektivitātes paaugstināšanu, organizēt produkcijas reklāmu un noietu, izmantojot interneta tehnoloģijas;
pārstāvēt savas un savu biedru tiesības un interses pašvaldību, valsts un starptautiskajās institūcijās. Pilnveidot skolu un augstskolu mācību un audzināšanas procesu uz mūsdienu zinātnes sasniegumu pamata.
Rīga, Ganību dambis 17A
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26413747
+371 26382865
+371 28306025
Rīga, Ganību dambis 17A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
samazināt iedzīvotāju sirds un asinsvadu slimnieku skaitu, paaugsitinot viņu fiziskās un emocionālas slodzes toleranci, vispārējā veselības un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos, nodrošināt augstu, ES standartiem atbilstošu sirds operāciju kvantitāti un kvalitāti, efektīvu pacientu rehabilitāciju, pacientu darba spēju atgūšanu;veido sabiedrisko domu, propogandēt veselīga dzīvesveida idejas, uzsvērt ķirurģiskās ārstēšanas efektivitāti;rīkot konferences, spulces, tikšanās, labdarības akcijas, mītiņus, demonstrācijas, izplatīt informāciju par savu darbu;uzturēt skarus ar citu valstu organizācijām, kurām ir tādi paši mērķi un analoģiska uzdevumu nostādne;sadarboties ar finansu un veselības aizsardzības institūcijām.
Rīga, Ganību dambis 17A
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67322016
E-pasts
ainars@sonoraexport.lv
Rīga, Ganību dambis 17A
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 17A
Veicinātkultūras, audiovizuālo tehnoloģiju, pilsoniskās līdzdalības, dažādu sociālo grupu pilsoniskās izglītības un sociālās integrācijas, kā arī aktīvās atpūtas attīstību Latvijā un pasaulē.
Rīga, Ganību dambis 17A
1. Veicināt jauniešu iesaistīšanos jūras sporta aktivitātēs un veidot stipru biedru kopību.
2. Nodrošināt apmācību, izglītību un atbalstu jaunajiem jūras sporta entuziastiem.
3. Veidot starptautiskus sakarus un sadarbību ar citām jūras sporta biedrībām.
4. Organizēt jūras sporta pasākumus, regatus un sacensības, lai veicinātu jauniešu sportiskumu un komandas darbu.
5. Veicināt drošību un atbildīgu jūras sporta praksi, ievērojot drošības standartus un vides aizsardzību.
6. Aktīvi veicināt jūras sporta popularizāciju un iedrošināt sabiedrību pievērsties šai aktīvajai dzīvesveidam.
7 Aizstāvēt jūras sporta intereses un vērtības, iestājoties par jūras vidi un piekļuvi jūrai.
8. Veidot biedrības biedru labklājību un sniegt atbalstu viņu attīstībai jūras sportā.
9. Piedāvāt sociālo un kultūras pasākumu programmu biedra vidū, veicinot draudzību un saziņu starp biedriem.
10. Sekot līdzi jaunākajiem notikumiem jūras sportā un ieviest inovatīvus risinājumus biedrības darbā.
11. Pārstāvēt intereses un tāpat Latvijas godu starptautiskajās regatēs zem Latvijas karoga.
Rīga, Ganību dambis 17a
Likvidēts 25.04.2006
autotransporta imports un eksports
autotransporta pakalpojumi
preču ražošana
tirdzniecība
starpniecība
sadzīves pakalpojumi
valūtas pirkšana un pārdošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution