"Gaismas", Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453

56° 44' 13.08380064", 21° 23' 14.06204844"

Aizputes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Gaismas"
Apvienot medniekus;
Aizstāvēt mednieku intereses;
Izveidot mednieku saimniecību;
Organizēt medības un veikt biedru apmācību.
Telefons
+371 63448931
Aizputes nov., Cīravas pag., "Gaismas"
Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
atvalstīt sabiedrības aktīvu iesaistīšanos pagasta teritorijas attīstībā;
attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Cīravas pagasta attīstību;
koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un citus resursus biedrības mērķu sasniegšanai;
pārstāvēt Cīravas pagasta iedzīvotāju intereses visos līmeņos;
veicināt iedzīvotāju sociālo integrāciju.
Telefons
+371 26177505
Aizputes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Gaismas"
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29184235