• lv

Gadžiuņi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads

56° 43' 22.7748", 27° 38' 40.722"

KALNASĒTA, Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Gadžiuņi
graudkopība
VĀRPA, Ludzas rajona Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Gadžiuņi, "Vārpiņas"
graudkopība