Ezermalas iela 19 - 12, Rīga, LV-1014

57° 0' 0.5297112", 24° 10' 10.00424028"

Rīga, Ezermalas iela 19 - 12
Veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ezermalas ielā 19, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000840531001 (turpmāk - Dzīvojamā māja), kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 01000840531, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopā - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju;
Veicināt jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai;
Pārstāvēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībās ar pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par Īpašuma pārvaldīšanu (turpmāk - Pārvaldnieks), Rīgas valstspilsētas pašvaldību, valsts iestādēm un amatpersonām, kā arī jebkurām fiziskām un juridiskām personām;
Efektivizēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē esošo lēmumu pieņemšanas kārtību.
Rīga, Ezermalas iela 19 - 12
Likvidēts 05.12.2016
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution