• lv

Ērgļu novads

56° 55' 25.3434", 25° 40' 31.38672"

HONEY LAND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Liepkalne, "Ķērpīši"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29373345
ICE Building, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Pļaviņu iela 4
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67199038
I D Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 29 - 3
IFI Forest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Stacijas iela 10
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
INELLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Zaļā iela 5
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29468134
INĶĒNI, Jumurdas pagasta K.Ieleja zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Inķēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
mežizstrāde
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
JAUNBĀKŪŽI, Jumurdas pagasta L.Eglīša zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Jaunbākūži"
lauksaimniecības produktu ražošana ,realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu ražošana ,realizācija
JAUNBEIDŽĒNI, Jumurdas pagasta Dz.Bandenieces zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Jaunbeidžēni"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde,realizācijatirdzniecība
JAUNGLĪZDĀRES, Ērgļu pagasta Feodorova zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Jaunglīzdāres"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26557840
JAUNĪVĀNI, Sausnējas pagasta A.Bērziņa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunīvāni"
piensaimniecība
gaļas lopu audzēšana
JAUN-JAUNZEMJI, Madonas rajona Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Jaun-Jaunzemji"
JAUNKAJĒNI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kajēni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26339555
JAUNRAMĻĒNI, Sausnējas pagasta A.Ķirsona zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunramļēni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
JAUNVECSLOKAS, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Jaunvecslokas"
Jo šeit jādzīvo mūsu bērniem
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Jumurdas iela 7 - 9
1. Veidot bērniem un jauniešiem radošu, pilnvērtīgu un mūsdienīgu vidi bērnu un jauniešu iniciatīvas veicināšanai un realizēšanai praksē.
2. Aktīvi līdzdarboties Ērgļu novada attīstībā, organizēt informatīvus un sporta pasākumus, veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību un Ērgļu novada atpazīstamību.
3. Īpašu uzmanību pievērst maksimālai Eiropas fondu apguvei, kā arī informēt Ērgļu novada visas iedzīvotāju grupas par Eiropas fondu iespējām.
4. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par komercdarbības pamatprincipiem, attīstīt bērnos un jauniešos uzņēmēja domāšanas veidu.
5. Organizēt mūžizglītības programmas un Ērgļu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu.
Telefons
+371 27113123
JPS Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Parka iela 32
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29167721
J.Ulpes celtniecības uzņēmums
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Smiltāji"
celtniecība
montāža
būvmateriālu ražošana un realizācija
Telefons
+371 64873746
Jumurdas Jauniešu klubs
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, "Gaitas"
Veicināt kulturālas sabiedrības veidošanos lauku reģionā;jauniešu un pieaugušo neformālās izglītības veicināšana;sekmēt jauniešu piedalīšanos starptautiskos un vietējo projektos;veicināt pagasta iedzīvotāju izglītošanu un dalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus. Telefons
+371 29678124
Kabata-lai
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Jumurdas iela 7 - 17
1. Veicināt Ērgļu novada un apkārtnes iedzīvotāju, amatnieku profesionālo un komercizglītību, organizēt tālākizglītību, profesionālo izaugsmi, jaunu tehnoloģiju apguvi;2. Sekmēt latviešu tautas tradicionālās mākslas un amatniecības saglabāšanos, tautas etnogrāfisko elementu izmantošanu mūsdienās - sadzīvē, apģērba darināšanā, vietējo produktu ražošanā;3. Sekmēt vietējo izejvielu un produktu izmantošanu amatniecībā. Telefons
+371 29482824
KAKTIŅI, Jumurdas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kaktiņi"
lauksaimniecība
KALNA-ANDUĻĒNI, Ērgļu pagasta I.Blausa zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Kalna-Anduļēni"
lauksaimniecība
KALNA-GRUŅĢI, Zemnieku saimniecība Madonas rajonā Ērgļu pagastā
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Gruņģi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācijamežizstrāde kokmateriālu pārstrāde, realizācijatirdzniecībamārketingsreklāmaimporta un eksporta operācijas
KALNA-LINIŅI, Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Kalna-Liniņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
KALNA-SKUĶĒNI, Sausnējas pagasta zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Sausnējas pag., "Kalna-Skuķēni"
lauksaimniecībatransporta pakalpojumitirdzniecībamežizstrādekokmateriālu realizācijakokapstrāde
KALNSĒTAS, Ērgļu pagasta Ā.Ozolas zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., "Kalnsētas"
lauksaimniecība
KALN-VĒVERI, Jumurdas pagasta Sirmā zemnieku saimniecība
Ērgļu nov., Jumurdas pag., "Kaln-Vēveri"
lopkopiba
būvniecība
projektēšana
tirdzniecība
starpniecība
tūrisms
sabiedriskā ēdināšana
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
KĀRLIS UN PARTNERI, SIA
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 31
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64871604
E-pasts
ergli@erglihotel.lv
Kārta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Krasta iela 3
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29132387
Katrīnas mednieku biedrība, Biedrība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Oškalna iela 2 - 6
attīstīt saskaņā ar medību ierīcības projektu medību saimniecību medību iecirknī, kurā darbojas Biedrība;
organizēt pilnvērtīgu Biedrības biedru atpūtu;
sekmēt un attīstīt medību sporta veidus;
pilnveidot biedrības mednieku apmācību.
Telefons
+371 20398199
Katrīnas veikals, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Katrīna, "Pamati"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27118583