• lv
Latvija

Ērgļu novads

56° 55' 25.3434", 25° 40' 31.38672"

Ērgļu bibliotēka
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 5
Telefons
+37164871430
E-pasts
erglbiblio@tvnet.lv
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 10
Telefons
+37164871287
E-pasts
erglimaksla@inbox.lv
Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Ezera iela 2
Telefons
+37164829486
E-pasts
jumurdas.pagasts@ergli.lv
Ērgļu novada pašvaldība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 10
Telefons
+37164871231
E-pasts
ergli@ergli.lv
Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 10
Telefons
+37164871404
E-pasts
socialais.dienests@ergli.lv
Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, Ozoli
Telefons
+37164829534
E-pasts
sausnejas.pagasts@ergli.lv
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Parka iela 4
Telefons
+37164871464
E-pasts
pansionatsergli@inbox.lv
Ērgļu novada vēlēšanu komisija
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Rīgas iela 10
E-pasts
ergli@ergli.lv
Ērgļu vidusskola
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, Oškalna iela 6
Telefons
+37164871292
E-pasts
ergvsk@latnet.lv
Ģimenes atbalsta centrs "Zīļuks"
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sidrabiņi, Jaunozoliņi
Telefons
+37164829562
E-pasts
ziluks1@inbox.lv
Jumurdas bibliotēka
Ērgļu nov., Jumurdas pag., Jumurda, Ezera iela 2
Telefons
+37164829486
E-pasts
jumurdas_biblioteka@inbox.lv
Pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Ērgļi, J. Grota iela 2
Telefons
+37164871130
E-pasts
bernudarzs@ergli.lv
Sausnējas bibliotēka
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sausnēja, Straumes
Telefons
+37164829534
E-pasts
sausnejasb-ka@inbox.lv
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola
Ērgļu nov., Sausnējas pag., Sausnēja, Rīti
Likvidēts 31.07.2018
Telefons
+37164829965
E-pasts
sausnsk@inbox.lv