Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050

Adrese iepriekš atradās Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
56° 56' 42.8676", 24° 7' 14.0952"

Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana (84.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28804468
E-pasts
edzl@edzl.lv
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
juridiskā prakse
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Apvienot savas darbības nozaru uzņēmumos nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darbojoties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības. Darīt zināmas, paust, pārstāvēt, aizstāvēt un veicināt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās likumīgās tiesības un intereses, tai skaitā:
aizstāvēt strādājošo brīvas apvienošanās tiesības;
aizsargāt Arodbiedrības tiesības uz informāciju un konsultācijām ar darba devējiem;
aizsargāt strādājošo darba tiesības, t.sk. uz taisnīgu darba samaksu;
veicināt darba apstākļu uzlabošanu un darba vides riska novēršanu vai samazināšanu;
veicināt sabiedrības izpratni par arodbiedrību un sociālo dialogu;
veicināt Arodbiedrības biedru nodarbinātību;
sadarboties ar vietējām un ārvalstu arodbiedrībām un arodbiedrību savienībām.
Telefons
+371 65128017
E-pasts
celu.arodbiedriba@gmail.com
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 80021181
+371 67234508
E-pasts
info@ldz.lv
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Savu biedru darba, ekonomisko, profesionālo, kultūras
un izrietošo no to politisko tiesību aizsargāšana.
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana (84.13, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67028169
E-pasts
lvceli@lvceli.lv
Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ūdens transporta palīgdarbības (52.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 13.08.2014
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 17.02.1999
medicīnas pakalpojumi
medikamentu, medicīnas aparatūras, instrumentu un optikas ražošana,
iepirkšana un tirdzniecība
farmaceitiskā darbība
veterinārie pakalpojumi
zobārstnieciskā darbība
preču ražošana un realizācija
izdevējdarbība
sadzīves pakalpojumi
juridiskie pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 28.03.2003
Fiziskās labsajūtas uzlabošana (93.04, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 08.07.2004
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 29.11.2012
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 15.10.2014
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 08.06.1998
celtniecība
kapitālais remonts
projektēšana
projektu-tāmju dokumentācijas izstrāde
informatīvie pakalpojumi
konsultācijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 27.01.2023
Pilnveidot nozares darba devēju sadarbību, lai veicinātu dzelzceļa transporta un ar to saistīto ražošanas sfēru attīstību.
Rīga, Gogoļa iela 3
Reorganizēts 17.01.2003
Veidot un nodrošināt organizatoriska, zinātiski-tehniska,
sociāla un ekonomiska rakstura priekšnoteikumus biedru radošai attīstībai
un realizēšanai;
veicināt zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu
dzelzceļa nozarē, tehniskās attīstības prognozēšanu, ideju un priekšlikumu
novērtēšanu un ieviešanu nozares darbā;
veidot apstākļus dzelzceļa inženieru kvalifikācijas un prestiža celšanai.
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 22.08.2007
Veicināt Latvijas jūras tiesību un prakses tirdzniecības tiesību un
prakses izpēti un pilnveidošanu;
kopīgi ar ārvalstu un citām organizācijām apspriest un izstrādāt jūras
tiesību un prakses un tirdzniecības tiesību un prakses unifikācijas
priekšlikumus;
nodrošināt iespēju apspriest un risināt tiesiskas problēmas, kas interesē
Asociācijas biedrus, līdzdarboties līgumu noslēgšanā un strīdu noregulēšanā;
apkopot un izplatīt Asociācijas biedriem informāciju par jūrniecības nozari
un jūras tiesībām;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 12.04.2023
Dzelzceļu un metro būvniecība (42.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 04.03.1998
preču ražošana un realizācija
autotransporta apkalpošana un remonts
zinātniski-tehniskās produkcijas izstrāde
*tūrisma pakalpojumi
*starpniecības pakalpojumi
*būvmateriālu ražošana un realizācija
*ārējā ekonomiskā darbība
*u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 03.03.1998
dzelzceļa refrižeratoru vagonu u.c. aukstumiekārtu ekspluatācija, remonts un tehniskā apkope
dzelzceļa ritošā sastāva remonts un tehniskā apkope
celtniecība
transporta pakalpojumi
preču ražošana
reklāma
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 29.12.1997
tūrisma pakalpojumi
marketings
ārējā ekonomiskā darbība
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 30.12.2003
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu (65.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 09.04.1999
projektēšana
celtniecība
remonta-celtniecības darbi
sliežu ceļu būve un remonts
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 08.09.1999
transporta uzņēmumu apgāde ar tehnisko literatūru un daiļliteratūru, metodiskajiem materiāliem
ārējā ekonomiskā darbība
*grāmatu iepirkšana un pārdošana
*komisijas tirdzniecība
*sīkpreču pārdošana
Rīga, Gogoļa iela 3
Likvidēts 18.04.2002
ārstu prakse (85.12, versija 1.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution