Ēdoles iela 40, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

56° 58' 14.23482312", 21° 56' 21.904953"

Kuldīgas nov., Kuldīga, Ēdoles iela 40
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Kuldīga, Ēdoles iela 40
Sekmēt vietējas sabiedrības attīstību, atbalstīt un veicināt starptautisko saprašanos, augstas ētikas, labas gribas un miera stiprināšanu caur dažādu arodu un profesiju pārstāvju vispasaules sadraudzību, ko vieno kalpošanas ideāls.
E-pasts
daiva.krastina@dnbnord.lv Daiva Krastiņa, Kluba prezidents
aldis@pck.lv Aldis Dilāns, Kluba sekretārs
Kuldīgas nov., Kuldīga, Ēdoles iela 40
Popularizēt šautriņu mešanas sporta veidu Kuldīgas novadā un Latvijā;
Radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām treniņu nodarbībām;
Palielināt šautriņu mešanas spēlētāju skaitu, piesaistot pēc iespējas vairāk jaunus spēlētājus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;
Veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās;
Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, izvirzīto mērķu sasniegšanai;
Iestāties Latvijas Darts Organizācijas sastāvā un piedalīties tās darbībā;
Organizēt šautriņu mešanas sacensības;
Pieredzes apmaiņa ar citām līdzīgām organizācijām.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution