Dzirnavu iela 133, Rīga, LV-1050

56° 56' 49.86663504", 24° 7' 33.978639"

Rīga, Dzirnavu iela 133
atbalstīt daudzpusīgas un konkurētspējīgas pamatskolas izglītības programmas pilnveidošanu un uzturēšanu;
attīstīt pamatskolas izglītības apguvē iesaistīto personu, t.sk., skolēnu un skolotāju motivācijas sistēmas modeļus;
veicināt ekoloģiski un sociāli drošas pilsētas kultūrvēsrturiskās vides attīstību;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu izaugsmes un skolotāju mūžizglītības veicināšana un atbalstīšanas skolēnu vispusīgas un konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu pamatizglītībasi un interešu izglītībai, skolēnu vispusīgai fiziskai un garīgai attīstībai nepieciešamās vides pilnveidošana un materiāltehnisko līdzekļu kopuma uzlabošana;
veicināt un finansiāli atbalstīt pamatskolas "Rīdze" skolēnu iesaistīšanos kultūras, sporta un izglītības pasākumu un norišu apmeklēšanā;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu kultūras, izglītības un sociālās attīstības pasākumu norišu atbalstīšana, pamatskolas "Rīdze" radošo kolektīvu darbības popularizēšana un finansiāla atbalstīšana;
bērnu interesēm atbilstošas, estētiski pilnvērtīgas un drošas vides pamatskolā "Rīdze"veidošanas un uzturēšanas atbalstīšana.
audzinošu un praktisku darbu atbalstīšana uztura, veselības un higiēnas jomā;
papildus finansēt mācību priekšmetus un izglītības programmas, kuru finansējumam nepieciešamie līdzekļi nav ietverti skolas budžetā;
dažādu veicināšanas un naudas balvu piešķiršanas pamatskolas "Rīdze" skolniekiem, kuru vidējā atzīme atskaites posmā ir ne mazāka par 9, vienlaicīgi attīstot skolēnos veselīgu sacensības garu;
popularizēt biedrības mērķus, apkopot biedrus, kuri ir ieinteresēti veicināt biedrības mērķu sasniegšanu, sniedzot pamatskolas "Rīdze"attīstībai nepieciešamo atbalstu
Rīga, Dzirnavu iela 133
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Dzirnavu iela 133
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution