• lv

Durbes novads

56° 37' 40.74852", 21° 29' 29.8482"

DIŽTUŅI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Dižtuņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 26141725
DIŽVEIĻI, Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Dižveiļi"
lopkopība
graudkopība
augļkopība
dārzeņkopība
Doņupes, Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Veldres"
DPMA SERVISS, IK
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela 6 - 13
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
DRAGRO, SIA
Durbes nov., Tadaiķu pag., "Baroni"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28631571
DRAVNIEKI-2, Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Durbes nov., Tadaiķu pag., "Dravnieki-2"
lopkopība
DRĀZNIEKI, Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Drāznieki"
graudaugu un dārzeņu audzēšana
dārzkopība
cūkkopība
galdnieka pakalpojumi
mēbeļu ražošana
Dreimaņa individuālais uzņēmums
Durbes nov., Dunalkas pag., "Ceļmalas"
tirdzniecības starpniecībaārējā ekonomiskā darbībasabiedriskā ēdināšana
DREIMANIS & CO, D.Dreimaņa individuālais uzņēmums
Durbes nov., Dunalkas pag., "Ceļmalas"
tirdzniecība,t.sk.vairumtirdzniecībavisa veida starpniecībasabiedriskā ēdināšanaeksporta un importa operācijasārējā ekonomiskā darbībaremonta un celtniecības darbitūrisma un viesnīcu pakalpojumi
DRUVAS, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Vecpils pag., "Druvas"
lauksaimniecības produkcijas ražošanalauksaimniecības produkcijas pārstrāde
DUNALKA, Sporta biedrība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Pagastmāja-3"
Apvienot fiziskas un juridiskas personas, lai uz kopēju interešu un profesionālās pieredzes pamata attīstītu un atbalstītu gan tehniskās, gan fiziskās sporta aktivitātes Dunalkas pagastā un tā apkārtnē;
piesaistīt finanšu līdzekļus sporta aktivitāšu organizēšanai;
veicināt jauniešu iesaistīšanos sporta un kultūras aktivitātēs
Dunalkas pagasta piensaimnieku un lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Dunalkas pag., Dunalka
piena gaļas, laukaugu kultūru ražošana
produkcijas realizācija, pārstrāde
servisa pakalpojumu sniegšana lauksainiecības produkcijas ražošanā un realizācijā
lauksainieku tiesisko un saimniecisko tiesību aizstāvēšana
Durbe, Mednieku klubs
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2
Medību un zvejas pasākumu organizācija;
Dažāda veida saviesīgo pasākumu rīkošana;
Biedru brīvā laika efektīvas izmantošanas nodrošinājums
E-pasts
mkdurbe@inbox.lv
DURBE, SABIEDRISKĀ VIDES PĀRVALDE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 3
Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana un ilgtspējīga attīstība; finanšu līdzekļu piesaiste ezera apsaimniekošanā; sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām zivju resursu apsaimniekošanā; lauku tūrisma attīstības veicināšana Durbes ezera sateces baseina teritorija; projektu izstrāde un realizācija; Durbes ezera zivju resursu papildināšana un izmantošanas kontroles nodrošināšana; dalība dažādu līmeņu plānošanas un attīstības projektu izvērtēšanā priekšlikumu izstrādāšanā; sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos. Telefons
+371 29164833
DURBE EKO, SIA
Durbes nov., Durbes pag., "Lielarāji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29129476
DURBES APTIEKA, Individuālais komersants M.Kupšes
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6A
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Durbes Aptieka 1, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6A
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DURBES DĀRZNIEKS, Durbes pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Durbe, "Sumaķi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
transporta pakalpojumi
tirdzniecība
celtniecība
remontdarbi
DURBES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Durbes fitnesa klubs, Biedrība
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela 10 - 19
1.veicināt Durbes novada iedzīvotāju sporta dzīves attīstību;2. popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū;3. attīstīt sporta aktivitātēm vajadzīgo infrastruktūru;4. piesaistīt ziedotājus biedrības mērķu sasniegšanai - realizācijai;5. veselības uzlabošana un veselīga dzīves veida pasākumi pieaugušo un invalīdu grupās;6. spēka trīscīņas sacensību organizēšana (tiesnešu samaksa, balvas fondi, banketi). Telefons
+371 26867149
Durbes grauds, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela 2
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sēklu apstrāde sējai (01.64, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 63498974
E-pasts
info@durbesgrauds.lv
Durbes KS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus (25.30, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Durbes mednieki, Medību klubs
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, "Madaras"
Apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām;
Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu;
Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu pēc ilgtspējīgas izmantošanas principiem;
Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;
Izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs;
Piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām;
Veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem;
Videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.
Telefons
+371 28324173
Durbes novada seniori
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
pensionāru materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
pensionāru iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos.
Telefons
+371 20021575
Durbes veltes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29119051
E-pasts
evija@lrp.lv
D-ZEME, Lauksaimniecības produkcijas ražošanas, realizācijas un gāzes pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Durbes pag., "Tīdas"
lauksaimniecība
gāzes pakalpojumi kooperatīva biedriem
DZĒSE, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63498833
Dzēse pluss, Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība
Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29493527
DZINTARI, Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība
Durbes nov., Dunalkas pag., "Dzintari"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
E.G.A. Domarki, IK
Durbes nov., Dunalkas pag., "Imantas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)