Durbe, Durbes novads

56° 35' 12.48684", 21° 21' 55.52676"

ABS Durbe, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 13
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29470450
AijaV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 21
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
ANETE, Aizkalna rotaļu ražošanas komercfirma
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 67-7
rotaļu ražošana
tirdzniecība
strapniecība
sadzīves preču ražošana
Arturs.XYZ, IK
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 22
ATVARI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Atvari"
piena, gaļas ražošana
graudkopība
lopbarības audzēšana
Avenes, Liepājas rajons, Durbes novada zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.1) (Avots: UR)
A.V. koki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 22
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26311679
Biedrība "Kultūrvides studija A5"
Durbes nov., Durbe, Aizputes iela 3A
Kultūrvēsturiskās vides un objektu apzināšana, izpēte, saglabāšana un atjaunošana.
Kultūrvēsturisku objektu attīstība un apsaimniekošana, nodrošinot to darbību.
Kultūrvēsturiskās vides un objektu popularizēšana, pasākumu organizēšana.
CĪRULĪŠI-2, Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Cīrulīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
DURBE, SABIEDRISKĀ VIDES PĀRVALDE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 3
Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana un ilgtspējīga attīstība; finanšu līdzekļu piesaiste ezera apsaimniekošanā; sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām zivju resursu apsaimniekošanā; lauku tūrisma attīstības veicināšana Durbes ezera sateces baseina teritorija; projektu izstrāde un realizācija; Durbes ezera zivju resursu papildināšana un izmantošanas kontroles nodrošināšana; dalība dažādu līmeņu plānošanas un attīstības projektu izvērtēšanā priekšlikumu izstrādāšanā; sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos. Telefons
+371 29164833
Durbes Aptieka 1, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6A
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63498759
DURBES DĀRZNIEKS, Durbes pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Durbe, "Sumaķi"
DURBES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Durbes veltes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29119051
E-pasts
evija@lrp.lv
Eilata, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 63A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20220098
EVI & JO, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana (10.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29119051
GĀRDUMIŅŠ, Individuālais uzņēmums
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 21
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
IVARS EMBUTNIEKS, IK
Durbes nov., Durbe, Peldu iela 4
Autotransports (60.2, versija 1.1) (Avots: UR)
JĀŅKALNI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Jāņkalni"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Ja sēsi tad pļausi, Nodibinājums
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 2 - 5
Iesaistīties sabiedriskajos procesos tiesiskas, demokrātiskas valsts principu realizēšanai Latvijā, izglītot un sniegt reālu atbalstu, palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdiem), jauniešiem un pirmspensijas vecuma ļaudīm iekļauties darba tirgū vai uzsākt savām spējām un iespējām atbilstošu uzņēmējdarbību kā pilsētās tā arī lauku apvidos. Telefons
+371 20454455
Jasmīns-A, IK
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 69 - 19
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kokapstrāde R, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 63A
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: GP)
KORINTES, Liepājas rajona, Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Korintes"
augļkopība
lopkopība
KRASTMAĻI SPORTS, SIA
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 14
Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29553290
Lari AKEE, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 49 - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29858853
LEJNIEKI-4, Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Lejnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
LGS projekts, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29285448
Liepājas rajona, Durbes lauku teritorijas Ērika Rāvas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Kaļķi"
Zvejniecība, zivjaudzētavu un zivsaimniecību darbība; ar zvejniecību saistīti pakalpojumi (05.0, versija 1.0) (Avots: UR)
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Liepājas rajona Vecpils pagasta Kisieļa zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Mucenieki"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29877956
E-pasts
strizaks@inbox.lv
Mans grāmatvedis, IK
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 24
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)