• lv

Dunikas pagasts, Rucavas novads

56° 16' 3.62496", 21° 20' 35.50848"

ABSINTE, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ ATBALSTA BIEDRĪBA
Rucavas nov., Dunikas pag., "Līvas"
Veselīga dzīvesveida atbalstīšana;
iedzīvotāju izglītošana;
sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšana;
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana;
sadzīves pakalpojumi
Telefons
+371 26173479
AKMENĀJI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Akmenāji"
lopkopība
augkopība
ARĀJI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., Šuķene, "Atvari"
lopkopība
zemkopība
BALDAVNIEKI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Baldavnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28248288
BERGMAŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Bergmaņi"
lopkopība
zemkopība
BIERANTI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Bieranti"
lauksaimniecība
Dabas joga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., "Jaunzemji"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28153517
DEMES, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Demes"
lauksaimnieciskā ražošanatirdzniecība,t.sk.ar alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiemu.c. statūtos paredzētā darbība
DUNIKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Rucavas nov., Dunikas pag., "Golgāta"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Dunikas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Dunikas krejotava"
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dunna Real Estate, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., Dunika, "Saulkrasti"
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29649741
E-pasts
info@dunna.lv
DZINTARI-4, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Dzintari"
lopkopība
graudkopība
EGLES, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Egles"
lauksaimniecības produktu ražošana
GRAUDIŅI-2, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Graudiņi-2"
lopkopība
lauksaimniecības produktu ražošana
IESALNIEKI-KUNDZIŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Iesalnieki-Kundziņi"
IR Tīrs, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., Ječi, "Ječi"
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26480388
JEČU LĪDUMNIEKS, Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
Rucavas nov., Dunikas pag., Ječi
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kalvaiti, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Kalvaiti"
KENTAURS, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, DKS "Ječi 7"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63453373
KRŪMIŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Krūmiņi"
dārzeņkopība
ĶUDI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Ķudi"
piena, gaļas ražošana, realizācijazemkopībaaugļkopībazirgu audzēšana
LEIJERI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Leijeri"
lopkopība
dārzkopība
sakņkopība
LEJAS-LEJAS, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Lejas-lejas"
lopkopība
Lendumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., Sudargi, "Timbras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29563221
Liepājas rajona Dunikas pagasta Kļavas zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Mētras"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26078251
MAĶEGUŽI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķeguži"
augkopība
lopkopība
MAĶI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Maķi"
lopkopībazemkopība
Mar Agency, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., "Skaras"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Mārcis U, IK
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Brīnišķi"
MEDNIEKU KOPA "MEDIĶIS", NODIBINĀJUMS
Rucavas nov., Dunikas pag., "Uplejas"
Veicināt un koordinēt sadarbību starp medniekiem, citām mednieku organizācijām, Valsts meža dienestu, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām;Nodrošināt medību platību apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām;Rūpēties par savvaļas dzīvnieku un putnu skaita saprātīgu regulēšanu;Nodrošināt drošības pasākumu ievērošanu medību laikā. Telefons
+371 26559064