• lv

Dundagas novads

57° 30' 17.70012", 22° 21' 1.8410399999998"

DIŽKASPARI, Dundagas pagasta zemnieku saimniecība
Dundagas nov., Dundagas pag., "Dižkaspari"
graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
augkopība un lopkopība
mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana
ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi
kravu transports ar automobiļiem
mazumtirdzniecībaDIŽPLAĢI, Dundagas pagasta zemnieku saimniecība
Dundagas nov., Dundagas pag., "Dižplaģi"
lauksaimniecības produkcijas ražosana , realizācija
mežsaimniecība, mežizstrāde
DRT, I.Ķibara individuālais uzņēmums
Dundagas nov., Dundagas pag., "Atmatas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63240112
DRUVA, L/s tehnikas kooperatīvā sabiedrība
Dundagas nov., Dundagas pag., Kaļķi, "Popnieki"
lauksaimniecība Telefons
+371 63245315
DRUVAS, Dundagas pagasta zemnieku saimniecība
Dundagas nov., Dundagas pag., "Druvas"
visa veida lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
zemkopība un lopkopība
visa veida tirdzniecība
u.c. darbība saskaņā ar statūtiem
DRUVNIEKI, Zemnieku saimniecība
Dundagas nov., Dundagas pag., "Druvnieki"
lopkopība
DTF, IK
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Maija iela 8-3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
DUMBRĀJI, Zemnieku saimniecība
Dundagas nov., Dundagas pag., "Dumbrāji"
lopkopība
DUNDAGA, SIA
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 13
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28640054
DUNDAGA, Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Ernesta Dinsberga iela 1
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63242236
+371 63291651
DUNDAGAS ABC, SIA
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Saules iela 9 - 1
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29488170
Dundagas aprūpes nams-Stacija
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 5
Aprūpēt vientuļos un nespējīgos iedzīvotājus. Telefons
+371 29194210
DUNDAGAS BAPTISTU DRAUDZE
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pāces iela 2A
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzculvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā
Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Bērzu iela 5
Veicināt bērnu un jauniešu attīstību Dundagas pagastā. Telefons
+371 29194210
DUNDAGAS EVAŅĢĒĻISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 10
Evaņģēlija pasludināšana, Sakramentu izdalīšana un cilvēku garīgā aprūpe
DUNDAGAS MEDNIEKI, Mednieku biedrība
Dundagas nov., Dundagas pag., Pāce, "Paijas"
Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana, apmedīšana;
medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un statūtus;
Telefons
+371 63242694
+371 29421938
DUNDAGAS MEDNIEKU BIEDRĪBA
Dundagas nov., Dundagas pag., Ildzere, "Dreiliņi"
Biedrības mērķis ir efektīva nomato medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un šos statūtus. Telefons
+371 28316441
Dundagas mežaudzes, Meža īpašnieku biedrība
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, "Matisoni"
Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionālā un ilgtspējīgā un nenoplicinātā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intererses. Telefons
+371 29276923
DUNDAGAS MEŽI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Upes iela 3 - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DUNDAGAS MEŽIERĪCĪBA, SIA
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, "Ozolbirzes"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26644603
Dundagas novada atbalsta biedrība
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Ozolu iela 1
Izglītības, kultūras un sporta jomā atbalstāmo aktivitāšu īstenošana, veicinot pilsoniski aktīvas, atbildīgas sabiedrības līdzdalību un attīstību Dundagas novadā. Telefons
+371 29191969
DUNDAGAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 16-12
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
DUNDAGAS SVĒTO HELĒNAS UN KONSTANTĪNA PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Šlīteres iela "Priestermāja"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Dundagas veselības centrs, SIA
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63232303
Dundangas Sendienas
Dundagas nov., Dundagas pag., Dundaga, Talsu iela 11 - 9
" Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos Dundagas novada sabiedriskajā dzīvē;
" Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, aizstāvot pensionāru un citu Biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu.
Telefons
+371 26619185
DZELMES, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Delfīni" - 15
zivju zveja un realizācija
DZELMES, Zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Dzelmes"
Zvejniecība (05.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
DZILNAS, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Margrietiņas" - 2
zivju zveja pārstrāde, realizācija
DZINTARIŅI, Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
Dundagas nov., Kolkas pag., Vaide, "Lauri"
zvejniecībazzzivju iepirkšana, pārstrāde, realizācijamežizstrādetūrisma pakalpojumivisa veida tirdzniecība
ĒDIENKŪRE, IK
Dundagas nov., Kolkas pag., Kolka, "Dzintarkrasti" - 6
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)