• lv

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

56° 11' 53.2554", 26° 10' 25.95756"

Ābelītes, Dunavas pagasta Tūna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Ābelītes"
AGRAIN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Magones"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agro Elements, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Madaras"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 24446167
AIRĪTES, Dunavas pagasta Kvedera zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Airītes"
lauksaimniecības produktu ražošana,sagāde, pārstrāde,realizācija
mežizstrāde
kokapstrāde
kokmateriālurealizācija
marketings
transporta pakalpojumi
starpniecība
augļkopība
dīķsaimniecība
tirdzniecība
tūrisma pakalpojumi
AIZPORIEŠI, Dunavas pagasta J.Krēsliņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Aizporieši"
lopkopība
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
ALKŠŅĀRES, Dunavas pagasta Nihņedovičas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Alkšņāres"
graudkopībalopkopībamežizstrāde, realizācijatirdzniecība t.sk.ar naftas produktiem.
AMATIŅI, Dunavas pagasta M.Ragaines zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Amatiņi"
lopkopība
ATAUGAS, Dunavas pagasta E.Baltmaņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Ataugas"
lopkopībagraudkopība
ATSTRAUMES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Straumes"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29229147
BĒRZI, Dunavas pagasta Strangata zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Apīņi"
graudkopībamežizstrādekokmateriālu realizācija
BRUŽUKI, Dunavas pagasta Dimanta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Bružuki"
piena un gaļas ražošanamežizstrādegraudkopībatirdzniecība
BURTNIEKI, Dunavas pagasta A.Miglāna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Burtnieki"
augkopība
lopkopība
CELMIŅI, Dunavas pagasta Rimšas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Celmiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
graudkopība
lopkopība
DAUGAVIEŠI, Dunavas pagasta A.Ozoliņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Daugavieši"
cūkkopībagraudaugu audzēšana
Daugavmalas rapsis, SIA
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Lejas Jērāni"
Eļļu un tauku ražošana (10.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26118613
Dimanti, Dunavas pagasta A.Plānes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dimanti"
Dinero MV, SIA
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Jāņi"
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29558631
DUNAVA, Jēkabpils rajona Dunavas pagasta lauk-bas tehnikas, mašīnu, kokapstrādes un citu darbarīku koplietošanas sabiedrība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Oši"
mehanizētie lauksaimniecības darbi
Dunavas Mednieku Kolektīvs
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Vītiņi"
Apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai; Telefons
+371 29578562
DUNAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Dunavas Katoļu draudze"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Dunavietis
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Dunavas skola"
Vietējās skolas kā ģimenes atbalsta centra darbības pilnveidošanaDarboties ģimeņu atbalstamSadarbība ar skoluVietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanaDažādu iniciatīvu īstenošana sociālajā un izglītības jomāPasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātei un līdzdalībai vietējās sabiedrības dzīvē sekmēšanaiPadarīt savas kopienas dzīvi saturīgāku un optimistiskāku
DZELMES, Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dzelmes"
lopkopībalaukkopībasaražotās produkcijas realizācija
DZĒRVES, Dunavas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Dimanti"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26569147
Dzīves prasme
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Daugavieši"
Veicināt pagasta, novada kultūrvides attīstību, kultūras dzīves aktivizēšanu, dzīvesziņas saglabāšana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma, lauku dzīvesziņas saglabāšana.
Mūžizglītība.
Jaunās paaudzes ieinteresēšana kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, tā saglabāšanai.
Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību - ikvienā cilvēkā.
Popularizēt ilgtspēju, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību.
Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
Telefons
+371 29726110
EGLONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Lejas Jērāni"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65252342
+371 65232232
Future Furniture, SIA
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Sudrabkalns, "Jāņi"
Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība (46.65, versija 2.0) (Avots: VID)
Gājputni
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Kastaņi" - 1
Kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana;
Saturīga brīvā laika pavadīšana;
Labdarības un inovatīvu pasākumu rīkošana;
Mūžizglītības iespēju sekmēšana dažāda vecuma grupu iedzīvotājiem;
Sadarbības starp vietējās pašvaldības iestādēm un organizācijām veicināšana
Telefons
+371 26001672
GRAUDIŅI, Dunavas pagasta L.Stikāna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Graudiņi"
lopkopība
produkcijas pārstrāde
un realizācija
meža izstrāde
un kokmateriālu realizācija
lauksaimniecības produkcijas ražošana
un pārstrstrāde
IKRS, Jēkabpils rajona E.Urbānes individuālais uzņēmums
Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, "Mežābele"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65252121
JAUNNOVICKI, Dunavas pagasta M.Novicka zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Jaunnovicki"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,
pārstrāde un realizācija,
tirdzniecība,t.sk.ar alkoholiskajiem
dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
mežizstrāde,kokmateriālu realizācija
valūtas operācijas
sadzīves pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi