"Druvasnieki 16A", Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226

56° 32' 9.88769652", 26° 14' 31.33650444"

Jēkabpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Druvasnieki 16A"
1. Jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītība;
2. Bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu izglītojošu, sporta un kultūras pasākumu organizēšana;
3. Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgās aktivitātes ar ģimenēm;
4. Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas;
5. Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
6. Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana;
7. Panākt Mežāres pagasta iedzīvotāju līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanā;
8. Pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes veidošana;
9. Veicināt lauku teritorijas labiekārtošanu, pievilcīgas ainavas veidošanu, ilgspējīgu attīstību un šajā teritorijā dzīvojošo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos;
10. Attīstīt iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību;
11. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution