• lv

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

56° 39' 40.96404", 27° 11' 55.34412"

ALOJA, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Aloja"
lopkopība
AQUALATS, IK
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Čirkas, "Ramaškas"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARĪ TE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Češļi, "Leiceiši"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AUGSTKALNES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Kūzmi"
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29469164
AVOTI, Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni, "Avoti"
lauksaimniecība
AZARMOLAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Azarmolas"
lopkopība
BALOŽI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Saukavīši
dārzeņkopība
lauksaimniecība,lauksaimniecības produkcijas
ražošana un realizācija
mežizstrāde
BRIEŽUMĀJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Ratinīki, "Briežu mājas"
piena ražošana
BRŪKLĀJI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dzeņagols, "Brūklāji"
lopkopība
graudkopība
Buru Guru, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Susekļi, "Kalastiņas 2"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26244161
CERINI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Lizdiki, "Ceriņi"
lauksaimniecība
DI.ER, SIA
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Putrāni, "Graši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26399590
Dricānu jauniešu klubs "STARS-7"
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Ģimenes atbalsta centrs "Aizvējš"
Apvienot un izglītot Dricānu pagasta jauniešus;
Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas;
Telefons
+371 27001715
Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni, "Birztalas" - 16
veicināt novada materiālo un nemateriālo kultūras vērtību radīšanu, apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu Telefons
+371 26410936
DRICĀNU SVĒTO APUSTUĻU SIMEONA UN JŪDAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni, "Baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
DZĒRVES, Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Turcines
graudaugu ražošana
piena,gaļas ražošana
mežizstrāde
Escarlat, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Čirkas, "Ramaškas"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26377826
Faktory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Smuti, "Kolnaine"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GAILUMI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Loči
graudkopība
mežkopība
GALDNIEKI, Rēzeknes rajona Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Taunaga
zemkopība
GRAŠI, Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Putrāni
lauksaimniecībamežsaimniecība
KALASTIŅAS, Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Susekļi
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26244161
KALĒJI, Rēzeknes rajona Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Kalēji"
lauksaimniecība
KRISTAPI, Rēzeknes rajona Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni
KUKUŽI
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni, "Birztalas"
Sekmēt jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, atbildīgiem demokrātiskas sabiedrības locekļiem;
Veicināt jaunatnes līdzdalību politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Iesaistīt aktivitātēs un nodarbināt sociālajam riskam pakļautās personas, invalīdus un personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Telefons
+371 29324202
Latgales zemenes, Dricānu pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Čirkas, "Kauguri"
Lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu centrs, Biedrība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Špuni, "Pastnieki"
Veicināt lauku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, savstarpējo sadarbību, lai aktivizētu sabiedriskos procesus un veidotu labvēlīgu mikroklimatu uzņēmējdarbībai novada teritorijā. Telefons
+371 26435694
LAZDIŅI, Dricānu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni, "Lazdiņi"
lopkopība
LEJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., "Akmeņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29485060
LEJIEŠI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Dricānu pag., Poikas, "Lejieši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 64625224