Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Adrese iepriekš atradās Dreiliņi, Stopiņu novads
56° 56' 5.1140399999999", 24° 15' 49.60404"

Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, "Brunaviņas"
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Aroniju iela 23
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Asteru iela 20
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Bērziņu iela 40
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Zemeņu iela 1A
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ainavu iela 4
Nodrošināt komunikāciju, ūdens urbuma, attīrīšanas iekārtu un apgaismojuma Ainavu ielā, Dreiliņi, Stopiņu novads (turpmāk tekstā - Iela) pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju u Ielas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar Ielas koplietošanas komunikāciju izmantošanu.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Būmaņu iela 5
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Garā iela 4
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Veikt zināšanu un pieredzes uzkrāšanu automašīnu sagatavošanai autosacīkstēm, un nodrošināt brīvu šīs informācijas plūsmu starp interesentiem;
veicināt autosporta cienītāju spējas automobiļu izmantošanā un satiksmes drošības nodrošināšanā;
piedalīties autosacīkstēs Latvijā un ārvalstīs.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Jansonu iela 12
1.Palīdzības organizēšana invalīdiem un senioriem;
2.Palīdzības veikšana invalīdiem un senioriem;
3.Labdarības darbības organizēšana.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Cidoniju iela 16
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Kļavu iela 9
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Asteru iela 5
Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Garā iela 15
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Kļavu iela 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Noliktavu iela 11
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.35, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67880433
E-pasts
office@amberdistribution.lv
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Cidoniju iela 58
Iluzionistu mākslas cienītāju piesaistīšana un apvienošana, iluzionistu mākslas attīstība un tās līmeņa paaugstināšana sarīkojot un veicot kongresus, seminārus, konkursus, šovus un parauguzstāšanās, kā arī veicot personu atlases no biedrības biedru vidus biedrības pārstāvēšanai un līdzdalībai starptautiskajos iluzionistu konkursos un iluzionistu mākslas cienītāju kongresos;
Biedrības biedru darbības koriģēšana, aktivizēšana un viņu autoritātes paaugstināšana, pieredzes apmaiņas atbalstīšana starp Biedrības biedriem;
Pasākumu veikšana, kuru mērķis ir nepieļaut iluzionistu numuru, oriģinālo efektu un izgudrojumu prettiesisko publikāciju, kopēšanu un izmantošanu bez to autoru atļaujas, kā arī pasākumu veikšanai, lai nepieļautu un novērstu prettiesisko attieksmi attiecībā pret intelektuālo īpašumu iluzionistu mākslas jomā;
Konfliktu novēršana, domstarpību un strīdu izlemšana, kas radušies starp Biedrības biedriem viņu profesionālās darbības jomā;
Labdarības darbības veikšana Biedrības iespēju un līdzekļu ietvaros;
Pasākumu veikšana, kas virzīti pret iluzionistu mākslas izkropļošanu, un proti: pret nelegālu publisku hipnotisko seansu veikšanu, pret nelegālu zīlēšanu, okultismu un spiritismu, kā arī pret iluzionistu speciālo zināšanu un iemaņu izmantošanu prettiesiskos nolūkos.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Bērziņu iela 40
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27113328
E-pasts
info@runningwheel.shop
team@runningwheel.shop
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Būmaņu iela 5
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ozolu iela 1A - 17
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67312685
E-pasts
info@anvol.lv
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Rakstiņu iela 31
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Vīgriežu iela 3
teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus; dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana valsts iedzīvotājiem; atdzimt, saglabāt, attīstīt un popularizēt Latvijas tautas kultūru, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un etnisko dzīves veidu multikulturālā vidē; veicināt biedrības teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, lai celtu iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu teritorijas racionālu izmantošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, esošo resursu lietderīgu izmantošanu, vides un dzīves kvalitātes paaugstināšanu
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Kļavu iela 11
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28167221
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Bumbieru iela 4
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29191212
E-pasts
apsekl.sia@gmail.com
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Ziedu iela 16
1.Apvienot un koordinēt biedrības biedru centienus;
2.Iespējami plašāku sabiedrības slāņu ieinteresēšana un iesaistīšana psiholoģiski un fiziski veselīgā dzīvesveidā, izmantojot esošās, progresīvās un netradicionālās pasniegšanas formas;
3.Sabiedriskā labuma darbība, lai sniegtu nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, vēršot to uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību;
4.Veicināt dažādu specialitāšu pieredzes apmaiņu, apkopojot jaunākos zinātnes atklājumus, metodikas un tehnoloģijas darbības efektivitātes paaugstināšanai;
5.Rīkot seminārus un konsultācijas, nometnes un citus sabiedriskus pasākumus;
6.Latvijā ražoto produktu un no tiem gatavotās produkcijas popularizēšana un izplatīšana;
7.Piesaistīt ziedojumus;
8.Piedalīties dažādos finansējums (investīciju) piesaistīšanas un citos projektos Latvijā un ārzemēs;
9.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu publikāciju izdošana, popularizēšana un izplatīšana;
10.Sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Pavasara iela 1
Kļūt par primāro darījumu partneri starp Latvijas un arābu uzņēmējiem, kas meklē sadarbības iespējas liela apjoma tirdzniecības darījumu attiecībās starp Latviju un arābu pasauli, veidot korporatīvo sadarbību starp kompānijām un biedrību, izmantojot Biedrības piedāvātās priekšrocības, nodrošināt ātru un kvalitatīvu uzņēmējdarbības dokumentu tulkošanu, vīzu organizēšanu uzņēmējiem uz arābu valstīm, organizēt konferences, izstādes, seminārus un kontaktu dibināšanas pasākumus un piedalīties tirdzniecības misijās uz un no arābu valstīm , veidot Latvijas un arābu uzņēmēju sadarbību ilgtermiņā, nojaucot kultūras barjeras un fokusējot biznesu uz ātru un efektīvu mērķu sasniegšanu šajā starptautiskajā sadarbībā.
Telefons
+371 67118499 Call Centre
+371 67547000
E-pasts
info@alcc.lv
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Cidoniju iela 38
Bērnu un jauniešu izglītības un attīstības veicināšana;
izglītojošu, sporta, kultūras un atpūtas pasākumu bērniem un jauniešiem organizēšana, vadīšana un atbalstīšana;
stipendiju piešķiršana bērnu un jauniešu izglītības un attīstības veicināšanai;
konkursu bērniem un jauniešiem organizēšana, vadīšana un atbalstīšana.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution