• lv

Dreiliņi, Stopiņu novads

56° 56' 5.1140399999999", 24° 15' 49.60404"

2B17, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 25
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26429530
609, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, "Brunaviņas"
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29226828
AC BURNERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20208433
Adamantix, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Zemeņu iela 1A
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26951251
ADAMAS BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Kļavu iela 2B
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība (46.77, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26884442
AdLibitum, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67365842
E-pasts
adlibitum@brio.com.lv
Aesthetica, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Dzīparu iela 8
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
A-Four, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Aroniju iela 23
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26534031
AGF SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Aka Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Akva Building Construction, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, "Būmaņi"
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Irbenāju iela 6
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67247170
+371 29266561
AlfaClub Racing
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Veikt zināšanu un pieredzes uzkrāšanu automašīnu sagatavošanai autosacīkstēm, un nodrošināt brīvu šīs informācijas plūsmu starp interesentiem;veicināt autosporta cienītāju spējas automobiļu izmantošanā un satiksmes drošības nodrošināšanā;piedalīties autosacīkstēs Latvijā un ārvalstīs.
Almarko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Cidoniju iela 16
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22320155
A-Logistic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29841668
ALONGITA, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Kļavu iela 9
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29236411
ALRI BALTIC, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALTAS IT, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 66100650
E-pasts
mobotix@altas.lv
ALTRAC, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67299028
Alumen Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29614986
ALVAMED, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Garā iela 15
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29346818
AMARIDA, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22066102
AMBER DISTRIBUTION LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 11
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AMBER The Association of Baltic Illusionists
Stopiņu nov., Dreiliņi, Cidoniju iela 58
Iluzionistu mākslas cienītāju piesaistīšana un apvienošana, iluzionistu mākslas attīstība un tās līmeņa paaugstināšana sarīkojot un veicot kongresus, seminārus, konkursus, šovus un parauguzstāšanās, kā arī veicot personu atlases no biedrības biedru vidus biedrības pārstāvēšanai un līdzdalībai starptautiskajos iluzionistu konkursos un iluzionistu mākslas cienītāju kongresos;
Biedrības biedru darbības koriģēšana, aktivizēšana un viņu autoritātes paaugstināšana, pieredzes apmaiņas atbalstīšana starp Biedrības biedriem;
Pasākumu veikšana, kuru mērķis ir nepieļaut iluzionistu numuru, oriģinālo efektu un izgudrojumu prettiesisko publikāciju, kopēšanu un izmantošanu bez to autoru atļaujas, kā arī pasākumu veikšanai, lai nepieļautu un novērstu prettiesisko attieksmi attiecībā pret intelektuālo īpašumu iluzionistu mākslas jomā;
Konfliktu novēršana, domstarpību un strīdu izlemšana, kas radušies starp Biedrības biedriem viņu profesionālās darbības jomā;
Labdarības darbības veikšana Biedrības iespēju un līdzekļu ietvaros;
Pasākumu veikšana, kas virzīti pret iluzionistu mākslas izkropļošanu, un proti: pret nelegālu publisku hipnotisko seansu veikšanu, pret nelegālu zīlēšanu, okultismu un spiritismu, kā arī pret iluzionistu speciālo zināšanu un iemaņu izmantošanu prettiesiskos nolūkos.
Telefons
+371 29619993
AM RENT, SIA
Stopiņu nov., Dreiliņi, Kļavu iela 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22441088
Anobium servis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Ozolu iela 2A
AN TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Pasaku iela 14
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67387205
ANVOL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67312685
E-pasts
anvol@anvol.lv
AP 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Stopiņu nov., Dreiliņi, Zīriņu iela 2 - 2
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29359120
Apmācību un kultūras centrs "Vīgriežu sēta"
Stopiņu nov., Dreiliņi, Vīgriežu iela 3
teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus; dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana valsts iedzīvotājiem; atdzimt, saglabāt, attīstīt un popularizēt Latvijas tautas kultūru, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un etnisko dzīves veidu multikulturālā vidē; veicināt biedrības teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, lai celtu iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu teritorijas racionālu izmantošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, esošo resursu lietderīgu izmantošanu, vides un dzīves kvalitātes paaugstināšanu Telefons
+371 28892979