Dobele, Dobeles novads

56° 37' 29.66232", 23° 16' 44.78448"

Dobeles 1. vidusskola
Dobeles nov., Dobele, Dzirnavu iela 4
Telefons
+37163722143
E-pasts
d1vsk@dobele.lv
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 28A
Telefons
+37163781303
E-pasts
davv@dobele.lv
Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Telefons
+37125495675
E-pasts
djivc@dobele.lv
Dobeles Mākslas skola
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Telefons
+37163721621
E-pasts
makslas.skola@dobele.lv
Dobeles Mūzikas skola
Dobeles nov., Dobele, Skolas iela 2
Telefons
+37163722253
E-pasts
muzikas.skola@dobele.lv
Dobeles novada Izglītības pārvalde
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 17
Telefons
+37163722237
E-pasts
izglitiba@dobele.lv
DOBELES NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 15
Telefons
+37125488420
E-pasts
mara.krumina@dobele.lv
Dobeles novada pašvaldība
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 17
Telefons
+37163720940
E-pasts
dome@dobele.lv
Dobeles novada Pašvaldības policija
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 15
Telefons
+37163722002
E-pasts
pasvaldibas-policija@dobele.lv
Dobeles novada Sociālais dienests
Dobeles nov., Dobele, Edgara Francmaņa iela 6
Telefons
+37163781195
E-pasts
sad@dobele.lv
Dobeles novada vēlēšanu komisija
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 17
Telefons
+37129423551
E-pasts
dome@dobele.lv
Dobeles Pieaugušo izglitības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 7
Telefons
+37163781740
E-pasts
piuac@dobele.lv
Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Jāņtārpiņš"
Dobeles nov., Dobele, Zaļā iela 29
Telefons
+37163721742
E-pasts
jantarpins@dobele.lv
Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis"
Dobeles nov., Dobele, Zaļā iela 22
Telefons
+37163722524
E-pasts
spodritis@dobele.lv
Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Dobeles nov., Dobele, Zaļā iela 29
Telefons
+37163721147
E-pasts
zvanins@dobele.lv
Dobeles sākumskola
Dobeles nov., Dobele, Dainu iela 8
Telefons
+37163781216
E-pasts
sakumskola@diobele.lv
Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"
Dobeles nov., Dobele, Upes iela 5
Telefons
+37163781995
E-pasts
valodina@dobele.lv
Dobeles Sporta skola
Dobeles nov., Dobele, Edgara Francmaņa iela 5
Telefons
+37163723201
E-pasts
sporta.skola@dobele.lv
Dobeles Valsts ģimnāzija
Dobeles nov., Dobele, Dzirnavu iela 2
Telefons
+37163722549
E-pasts
gimnazija@dobele.lv
Zvērināta notāre Agnese Stalberte-Švarca
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 10B - 7
Telefons
+37163722507
E-pasts
Agnese.Stalberte.Svarca@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe
Dobeles nov., Dobele, Zaļā iela 44 - 1
E-pasts
andzela.klage@lzti.lv
Dobeles Kristīgā pamatskola
Dobeles nov., Dobele, Dainu iela 8
Reorganizēts 01.08.2018
Telefons
+37163721342
E-pasts
vivita@dkp.edu.lv