• lv

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

56° 20' 2.2851599999999", 26° 6' 17.22276"

ĀBELĪTES, Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Lapiņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28319971
Apgrieziens 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Druvas"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
AUZIŅAS, Dignājas pagasta Pavāra zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Auziņas"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207074
BRIEDĪŠI, Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Briedīši"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, reralizācija,mežsaimniecība,mežizstrāde,kokmatriālu realizācija
ČIEKURIŅI, Jēkabpils rajona Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Čiekuriņi"
Telefons
+371 65253617
CIRKUŽI
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Dignājas skola"
1. veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
2. veicināt Dignājas pagasta iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā;
3. sekmēt ģimeņu stiprināšanu, jaunatnes aktivizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajos procesos;
4. veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu, kultūras un garīgās vides attīstību Dignājas pagastā;
5. veicināt piederības sajūtu un lepnumu par Dignājas pagastu;
6. veicināt pilnvērtīgas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes sasniegšanu.
Telefons
+371 29628295
DĀVIDI, Dignājas pagasta Bērziņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Dāvidi"
lopkopība
DIGNĀJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Sējēji"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
DRIKSNAS, Dignājas pagasta O.Jaudzema zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Driksnas"
graudkopība
lopkopība
Dzīpariņš, Daudzbērnu ģimeņu apvienība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kurilas"
Veikt sabiedriskā labuma darbības. Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, ģimeņu darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana, bērnu izglītības veicināšana; labdarības pasākumu organizēšana; iesaistīt šajā darbā dažādu profesiju pārstāvjus; veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu, to uzkrāšanu, mērķtiecīgu izmantošanu. Telefons
+371 29889978
GEGs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kurilas"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ĢIPTERĀNI, Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Ģipterāni"
graudkopība
Jaundālderi, Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Auziņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
JAUNĢIPTERĀNI, Dignājas pagasta Grosas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Jaunģipterāni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācijamežizstrādelauksaimniecības pakalpojumi
JAUNSLĪTERĀNI, Dignājas pagasta A.Blumbergas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Jaunslīterāni"
graudkopība
JULITA, Individuālais komersants
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Seržanti"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
KALNĀRES, Jēkabpils rajona Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kalnāres"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26545180
KĀRES, Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kāres"
KARKAS, Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Karkas"
KĻAVBIRZES, Dignājas pagasta J.Putekļa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kļavbirzes"
lopkopība
graudkopība
tirdzniecība
Kļaviņas MC, Individuālais komersants
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kļavaiņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
KURILAS, Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kurilas"
LANDZĀNI, Dignājas pagasta J.Tjarves zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Landzāni"
dārzeņu, dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana
lauksaimnieciskie pakalpojumi
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
kravu transports ar automobiļiem
mazumtirdzniecība kioskos un tirgos
augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība
MARGRIETIŅAS, Jēkabpils rajona Dignājas pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, "Margrietiņas"
Telefons
+371 65253610
MEŅĶI, Jēkabpils rajona zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Meņķi"
lopkopība
MUCENIEKI, Dignājas pagasta J.Hartmaņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Mucenieki"
graudugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
mežsaimniecība
kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
kravu transports ar automobīļiem
graudu vairumtirdzniecība
pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
Plosts Jēkabs, IK
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Dūnaiņi"
RADIŅI, Dignājas pagasta J.Mīkuļa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Radiņi"
lopkopība
graudkopība
REMARKA MS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Kliņģerītes"
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29495678
RIEKSTIŅI, Dignājas pagasta Baltaruņķes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Dignājas pag., "Riekstiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
lopkopība
graudkopība