• lv

Demenes pagasts, Daugavpils novads

55° 45' 29.12004", 26° 34' 28.91856"

ABCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., "Vidzeri"
Ajli K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Briģenes iela 3 - 18
Aquila Ltd, SIA
Daugavpils nov., Demenes pag., "Igels"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27717027
Argarthsol, IK
Daugavpils nov., Demenes pag., "Jaunsudrabi"
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Arkta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., "Akmeņkalni"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
ATF FOREST, IK
Daugavpils nov., Demenes pag., "Elksnīši"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
BALVAS, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Balvas"
lauksaimniecības produktu ražošana
BAR, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Bar"
Cūkkopība (01.46, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65440985
BĒRZIŅI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Briģenes ezers
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Briģenes iela 2
Briģenes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana un ilgtspējīga attīstība;
Finanšu līdzekļu piesaiste ezera apsaimniekošanai;
Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām zivju resursu apsaimniekošanā;
Lauku tūrisma attīstības veicināšana Briģenes ezera sateces baseina teritorijā;
Projektu izstrāde un realizācija;
Briģenes ezera zivju resursu papildināšana un izmantošanas kontroles nodrošināšana;
Dalība dažādu līmeņu plānošanas un attīstības projektu izvērtēšanā priekšlikumu izstrādāšanā;
Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos.
Telefons
+371 26121733
+371 29468465
BURTNIEKI, Demenes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Burtnieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29631338
DAVID & K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., "Adrem"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29486031
Dedelis Real Estate, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Jaunatnes iela 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29276745
Demenes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Draudzības iela 26
1. Piedalīties un atbalstīt VUGD rīkotos pasākumus un aktivitātes;
2. Kopā ar VUGD līdzdarboties ugunsdzēšanas un glābšanas darbos;
3. Sniegt konsultatīvu palīdzību un kvalitatīvus pakalpojumus pašvaldībām, iestādēm un organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas jomā;
4. Veidot jauniešu brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības;
5. Organizēt ugunsdzēsības sporta sacensības;
6. Nodibināt sakarus un turpmāk sadarboties ar līdzīgām organizācijām starptautiskajā vidē;
7. Beikt pasākumus, kas vērsti uz ugunsdrošības un glābšanas pasākumu uzlabošanu Latvijas Republikas teritorijā;
8. Informēt un izglītot sabiedrību ugunsdzēsības un glābšanas jautājumos;
9. Popularizēt ugunsdzēsēja glābēja profesiju Latvijas Republikā.
Telefons
+371 29343359
Demenes kaimiņi, Biedrība
Daugavpils nov., Demenes pag., Kumbuļi, Dārzu iela 5
1.Veselīga dzīvesveida popularizēšana un veicināšana;
2.Dabas objekta ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana, vides resursu saglabāšana;
3.Tūrisma infrastruktūras veidošana un attīstīšana;
4.Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
5.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Telefons
+371 25981124
DEMENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, "Demenes Romas katoļu draudze"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Demenes stariņi, Demenes pagasta jauniešu biedrība
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Briģenes iela 3 - 1
Līdzdarboties jaunatnes iniciatīvās un sabiedriskajās aktivitātēs, veidojot savstarpēju Demenes pagasta jauniešu sadarbību un iesaistīšanos pašvaldības Jaunatnes politikas attīstībā;Veicināt jaunatnes informētību, aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, paplašinot iespējas iegūt zināšanas un prasmes, īstenot iniciatīvas un izmantot lietderīgi brīvo laiku;Jauniešiem aktuālās apmācībās un izglītošanās, informatīvās un sociāli iekļaujošās, organizējošās un praktizējošās aktivitātēs iesaistīt jaunatni, savas mērķa grupas un sabiedrību;Popularizēt sabiedrībā un savām mērķa grupām brīvprātības principus, brīvprātīgo darbu kā pilsonisko līdzatbildību, kā arī pilnveidot starptautisko sadarbību, iesaistīšanos jaunatnes politikā sadarbības veidošanai ar citām pašvaldībām un starptautiskām organizācijām;Piesaistīt resursus un sadarbības aktivitātes mērķu sasniegšanai dažādos projektu konkursos gan Latvijā, gan Eiropā.
Denkio, SIA
Daugavpils nov., Demenes pag., Jāņuciems, Liepu iela 29 - 2
Elektronisko plašu ražošana (26.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26896414
Dvēseles gaisma
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Briģenes iela 2
- Sekmēt vispusīgu cilvēka personības pilnveidošanos, kuras pamatā ir kristīgi garīga pieredze un vērtības, radošs fizisks un māksliniecisks darbs un rūpes par kultūras mantojumu un apkārtējo vidi;
- Veidot cieņu pret dažādām kultūrām un konfesijām un izpratni par atšķirīgo un līdzīgo Eiropas Kopienas valstīts;
- Veicināt katoļu konfesijas apziņas veidošanos, nonākot saskarē ar citām konfesijām, veicināt iedzīvotāju toleranci;
- Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos pret citiem cilvēkiem, neatkarīgi no sociālā statusa;
- Sekmēt sakrālā tūrisma attīstību.
Telefons
+371 29843436
ED, Demenes pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "ED"
ENTERPRICE, Daugavpils rajona Voskova individuālais uzņēmums
Daugavpils nov., Demenes pag., "Kalni"
tirdzniecība
iepirkšana
Telefons
+371 65428414
GAISMA, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Gaisma"
lauksaimniecības produktu ražošana
Golden Rain, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Demenes pag., Demene, Jaunatnes iela 1 - 15
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26252451
HOMS, IK
Daugavpils nov., Demenes pag., "Kočergino 2"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
INPROJEKT, IK
Daugavpils nov., Demenes pag., "Pāveļi"
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Jaiva, SIA
Daugavpils nov., Demenes pag., Kumbuļi, "Kumbuļi 9"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26797964
JĀŅUCIEMA LIELMOCEKĻA GEORGIJA UZVARAS NESĒJA PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Daugavpils nov., Demenes pag., Jāņuciems, Liepu iela 28
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
KOZLOVKA, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Kozlovka"
lauksaimniecības produktu ražošana
KRĀCES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
KRONĪŠI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Demenes pag., "Kronīši"
lauksaimniecības produktu ražošana