Daugmales pagasts, Ķekavas novads

56° 48' 58.86828", 24° 26' 6.4554000000001"

Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krāces" - 4
Ķekavas novadā ar piesaistīto finanšu līdzekļu un Nodibinājuma rīcībā iegūto kustamo un nekustamo mantu:
nodrošināt bērniem (it īpaši ģimenēm no sociāli mazaizsargātas grupas, maznodrošinātiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam) iespēju, lai varētu bez maksas apmeklēt attīstošus, izglītojošus, veselību veicinošus pasākumus;
atbalstīt ģimenes bērnu audzināšanas jautājumu risināšanā (informācija, konsultācijas, speciālistu piesaiste);
izveidotu (t.sk. nomātu, pirktu, uzturētu, būvētu vai remontētu un aprīkotu telpas un/vai labiekārtotu teritorijas) atbalsta centram, tam izveidotu infrastruktūru, kā arī nomātu, iegādatos vai izveidotu aprīkojumu un palīglīdzekļus;
veicinātu ģimeņu ar bērniem sociālo aktivitāti;
attīstītu ģimeņu pašpalīdzības kustību
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Plēsumi"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 26067773
E-pasts
arturs.probuks@inbox.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Straumes" - 5
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Lūši"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krokusi"
Popularizēt airēšanas sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicinot cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību, organizēt dažāda līmeņa sporta apmācības nodarbības un sacensības;
veicināt airēšanas sporta veida attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām airēšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
palielināt airēšanas sportistu skaitu Latvijā, piesaistot pēc iespējas vairāk jaunus dalībniekus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;
veicināt izcilu airētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskās sacensībās;
ar savu darbību atbalstīt, modernizēt, organizēt airēšanas sporta sacensību tiesāšanu Latvijā, airēšanas sporta tiesnešu piesaistīšana, to zināšanu un prasmju paaugstināšana;
veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
veicināt sadarbību ar citām airēšanas sporta organizācijām Latvijā un starptautiskajā vidē;
veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai;
savā darbībā ievērot sporta ētikas principus un darboties saskaņā ar Eiropas Sporta Hartu, Olimpisko hartu, Sporta ētikas kodeksu, Sporta Likumu u.c., airēšanas sportu reglamentējošiem dokumentiem Latvijā, kā arī Starptautiskās Airēšanas Federāciju Apvienības (FISA, "Federation Internationale des Societes d'Aviron") normatīvos aktus, kas reglamentē starptautisko sacensību noteikumus un norisi.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Jaunakeri"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Augu pavairošana (01.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29297217
E-pasts
guntis.grants@gmail.com
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vetlandas"
Veicināt visa veida sportisko un veselīgu dzīvesveidu veicinošo aktivitāšu organizēšanu un popularizēšanu Ķekavas novadā un ārpus tās robežām.
Telefons
+371 26355538
E-pasts
kpinvest@inbox.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Atvari" - 6
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Būvdarbu pabeigšana (43.3, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības (43.2, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana (43.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67544354
E-pasts
Info@kiegelis.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vārpas" - 22
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vēsmas"
Sekmēt katra ieinteresēta cilvēka izglītošanos, jomās, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida veicināšanu, fizisko un garīgo spēju attīstīšanu, individuālo talantu izkopšanu.
Radīt ikvienam labvēlīgus apstākļus regulāriem sporta treniņiem cīņas mākslas iemaņu apgūšanai un pilnveidošanai, nodrošinot ar piemērotām telpām un inventāru.
Veicināt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apmācību atbilstoši viņu veselībai un spējām.
Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta treniņos.
Meistarklašu un citu pasākumu organizēšana, atbalstīšana un rīkošana, patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts un Pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu partneriem un nevalstiskām organizācijām.
Veicināt labvēlīgus apstākļus kultūras radošām personībām - mūzikas kolektīviem, soloizpildītājiem, literātiem, māksliniekiem.
Sadarbība ar citām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem, citu valstu līdzīgu organizāciju pārstāvju vizīšu organizēšana Latvijā, izglītojošu pasākumu un Biedrības mērķu popularizēšanas veikšanai.
Veikt izdevējdarbību, arī informācijas izplatīšanu, izmantojot interneta iespējas.
Veikt citu publisko darbību.
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Vecratnieki"
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67148855
+371 26284409
Ķekavas nov., Daugmales pag., Dzintari, "Riekstlejas"
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Ziedlapas"
Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana (11.07, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20010800
E-pasts
pasutit@memorywater.com
janis@memorywater.com
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Ogas"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27771551
E-pasts
info@baltgran.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Dzintari, "Ratna"
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Dienvidi"
Krāsvielu un pigmentu ražošana (20.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana (20.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 24422737
E-pasts
info@baltink.eu
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Kalniņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Birzuļi"
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Bramberģe"
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28359714
+371 26517453
E-pasts
bramlux@bramlux.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vārpas" - 27
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vaivari 1"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29541338
E-pasts
fa19@inbox.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Čakani"
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., "Celmi"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Dzintari, "Rudzīši"
Atbalstīt aprūpētājus, palīdzēt aprūpētājiem veikt pārmaiņas cilvēku dzīvēs un kopienās;
Organizēt seminārus, atbalsta grupas, nodrošināt konsultācijas, mentoru programmas un profesionālās attīstības programmas;
Biedrība atbalsta visus cilvēkus bērnu aprūpes nozarē: vecākus, ģimenes locekļus un aizbildņus; adoptētājus; izglītotājus, ieskaitot skolotājus; bērnu aprūpes speciālistus un citus.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Ziediņi"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Daugavieši"
sabiedriskā labuma darbība, kas izpaužas kā Daugmales apkaimes attīstības veicināšana
Ķekavas nov., Daugmales pag., Dzintari, "Tīči 2"
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Alpi"
sekmēt ķekavas novada Daugmales pagasta attīstību;
uzlabot Ķekavas novada Daugmales pagasta sabiedrības dzīves kvalitāti, sekmēt abiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu;
veicināt un atbalstīt sabiedrīskās dzīves aktivitātes izglītībā, kultūrā, sportā un atpūtā;
realizēt izglītojošus pasākuus un aktivitātes;
iesasitīties savu ideju un vajadzību realizēšanā gan sociālā, gan ekonomiskajā jomā;
rūpēties par ģimeņu fizisko un garīgo stabilitāti;
pilnveidot sadarbību ar vietējo skolu kā ģimenes atbalsta centru;
veidot un attīstīt sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, individuāliem uzņēmējiem;
veicināt iedzīvotāju līdzatbildību, kā arī sabiedrības integrāciju;
popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution