Daugavpils iela, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads

56° 7' 57.94176", 27° 0' 7.38684"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 31
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Muzeju darbība (91.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 15
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
sadarbība ar bērnu un jauniešu biedrībām Latvijā un Eiropā;
bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
pilsoniskās sabiedrības veidošana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Aglonas vidusskolā un citās izglītības iestādēs un sabiedrībā;
sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un bērniem ar dažāda veida traucējumiem, informējot viņus aktuālos jautājumos, attīstot izglītības iespējas, patstāvību, daiļradi un ideju realizēšanu Aglonas novadā un ārpus tā;
veicināt Aglonas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, nometnēs utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās;
veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskajām iestādēm, t. sk. ar sociālajiem dienestiem un institūcijām;
bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 40
- Iegūt, apkopot un analizēt informāciju par 2. pasaules kara norisi;
- Ievāktos 2. pasaules kara vēsturiski rakstiskos materiālus un rekvizītus eksponēt muzejā un izstādēs, tādējādi iepazīstinot apmeklētājus ar 2. pasaules kara eksponātiem, kas atrasti Latvijas, Krievijas un Vācijas valstu teritorijās;
- Iesaistīt dialogā interesentus 2. pasaules kara norisēm, radot interesi un mentālo piederību tā laika notikumiem;
- Uzklausīt, pierakstīt un saglabāt aculiecinieku stāstus, atmiņas par periodu, kas saistās ar četrdesmitajiem gadiem, pirmskara laiku, latviešu brīvprātīgo SS leģiona gaitām, padomju varas veidošanās pirmsākumiem, tai skaitā genocīda un komunistiskā terora procesiem Latvijā;
- Veicināt skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu;
- Informācijas vākšana, apkopošana, analīze, aktualizācija un izplatīšana biedrības biedru starpā;
- Biedrības sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana sabiedriskajās institūcijās, asociācijās, organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās;
- Publiskas, zinātniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu atļautas darbības veikšana, lai iegūtu līdzekļus biedrības mērķu īstenošanai;
- Izstrādāt un īstenot ilgtermiņa plānus un programmas;
- Izskatīt iespējas un veikt savu līdzekļu asignēšanu citām saistītām organizācijām;
- Vākt ziedojumus un veikt labdarības programmas muzeja darbības nodrošināšanai.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 2 - 1
Attīstīt un veicināt starptautiskā un vietējā mūsdienīga un vidi saudzējoša tūrisma attīstību Latvijā, Latgalē un Aglonā.
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 12
Likvidēts 20.08.2013
Muzeju darbība (91.02, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Daugavpils iela 13
Likvidēts 17.03.2005
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka (52.11, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Daugavpils iela 13
Likvidēts 22.02.1992
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
maksas pakalpojumi
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Daugavpils iela 6
Likvidēts 04.04.2003
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 2A - 2
Likvidēts 09.12.2022
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution