Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

56° 8' 3.47437896", 26° 59' 56.9688198"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
sadarbība ar bērnu un jauniešu biedrībām Latvijā un Eiropā;
bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
pilsoniskās sabiedrības veidošana.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution