Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

56° 8' 4.80579792", 26° 59' 52.46586348"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Aglonas vidusskolā un citās izglītības iestādēs un sabiedrībā;
sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un bērniem ar dažāda veida traucējumiem, informējot viņus aktuālos jautājumos, attīstot izglītības iespējas, patstāvību, daiļradi un ideju realizēšanu Aglonas novadā un ārpus tā;
veicināt Aglonas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, nometnēs utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās;
veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskajām iestādēm, t. sk. ar sociālajiem dienestiem un institūcijām;
bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Daugavpils iela 6
Likvidēts 04.04.2003

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution