Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

56° 8' 4.80579792", 26° 59' 52.46586348"

Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6
Labdarība,
harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana;
dzīves kvalitātes uzalbošana;
pilsoniskās lidzdalības veicināšana;
pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana;
tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts;
sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts;
pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai
Telefons
+371 29429422
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Aglonas vidusskolā un citās izglītības iestādēs un sabiedrībā;
sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un bērniem ar dažāda veida traucējumiem, informējot viņus aktuālos jautājumos, attīstot izglītības iespējas, patstāvību, daiļradi un ideju realizēšanu Aglonas novadā un ārpus tā;
veicināt Aglonas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, nometnēs utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās;
veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskajām iestādēm, t. sk. ar sociālajiem dienestiem un institūcijām;
bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 26138359
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Daugavpils iela 6
Likvidēts 03.04.2003
Telefons
+371 65315296