Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

56° 35' 59.3392812", 25° 15' 15.28913232"

Aizkraukles novada pensionāru biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Daugavas iela 1
Pensionāru interešu aizstāvēšana:
sociāli ekonomisku tiesību;
garīgās un materiālās labklājības uzlabošana.
Organizēt labdarības pasākumus nepieciešamās palīdzības sniegšanai vientuļajiem un trūcīgajiem pensionāriem.
Organizēt masu akcijas - mītiņus, piketus, kā galējo soli pensionāru ekonomisko interešu aizstāvēšanā.
Uzturēt sakarus ar novada Domi, Sociālās palīdzības dienestu, aktīvi līdzdarboties tādu likumu un lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri skar pensionāru intereses.
Iesniegt priekšlikumus valsts iestādēm par to likumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņām, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un citas sadzīves problēmas.
Tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē.
Sadarboties ar dažādām valsts un starptautiskajām nevalstiskām organizācijām un iestāties tajās.
Veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu un uzkrāšanu no fondiem un ar ziedojumu palīdzību;
veicināt pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanu, integrējot informācijas un pilsoniskajā sabiedrībā.
Telefons
+371 26355585
Solis, Aizkraukles biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Daugavas iela 1
1.Apvienot personas ar invaliditāti, piesaistot ģimenes ar bērniem un vecākus ar bērniem ar īpašām vajadzībām,
2.Veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmējot viņu interešu aizstāvību,
3.Nodrošināt invalīdu sociālo aizsardzību, uzlabot dzīves kvalitāti, celt pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu, ar savu pozitīvo piemēru, kā arī daloties pieredzē un iesaistot aktivitātēs, popularizēt un atbalstīt veselīgo dzīves veidu, iedvesmot citus cilvēkus veidot savu dzīvi interesantu,
4.Bagātināt invalīdu kultūras dzīvi un piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos,
5.Motivēt līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, attīstīt sadarbību ar dažādām valsts, pašvaldību u.c. institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs,
6.Informācijas apmaiņa par invalīdu un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju tiesībām, dzīvi un problēmām ar preses, radio un televīzijas palīdzību LR un starptautiskajās institūcijās.
Telefons
+371 26519338