Dārzu iela 65 - 13, Rēzekne, LV-4601

56° 30' 59.6328534", 27° 20' 24.42560676"

Rēzekne, Dārzu iela 65 - 13
kultūras komunikāciju, garīgo vērtību popularizēšana, Latvijas radošās inteliģences atbalsts un sadarbības, pieredzes apmaiņas veicināšana; sociālās, mazākumtautību, starptautiskās, vecuma integrācijas procesu veicināšanā Latvijā un Eiropā;
nacionālās kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana; kultūras pasākumu (koncertu, radošo vakaru, festivālu, krievu tradicionālo svētku, izstāžu, konferenču, reklāmas kampaņu, tikšanu, saietu, nacionālo virtuvju degustācijas galdu, apmācības stundu, citu izglītojošo un atpūtas pasākumu) organizēšana;
labdarības darbības veicināšana; sadarbība ar valsts un pašvaldības, izglītības iestādēm, sabiedriskajām un komerciālajām organizācijām; finanšu līdzekļu piesaistīšana Biedrības mērķu sasniegšanai.
Rēzekne, Dārzu iela 65 - 13
Rēzeknes sabiedrības etniskās integrācijas veicināšana, sabiedrības solidaritātes popularizēšana, demokrātisko vērtību aizstāvēšana; kultūras komunikāciju, pieredzes apmaiņas veicināšana; sociālās, mazākumtautību, starptautiskās, vecuma integrācijas procesu veicināšanā;
apvienot un koordinēt mazākumtautību biedrības un organizācijas;
nacionālās kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana; kultūras pasākumu (koncertu, radošo vakaru, festivālu, Rēzeknē dzīvojošo mazākumtautību tradicionālo svētku, izstāžu, konferenču, reklāmas kampaņu, tikšanu, saietu, nacionālo virtuvju degustācijas galdu, apmācības stundu, citu izglītojošo un atpūtas pasākumu) organizēšana;
labdarības darbības veicināšana; sadarbība ar valsts un pašvaldības, izglītības iestādēm, sabiedriskajām un komerciālajām organizācijām; finanšu līdzekļu piesaistīšana Biedrības mērķu sasniegšanai;
veicināt pilsētas tēla popularizēšanu un atpazīstamību; nacionālo kultūras vērtību popularizēšanai aktīvi izmantot sociālos mēdijus: televīzija, prese, radio, internets.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution