Dārzu iela 2, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, LV-5709

56° 32' 58.74765288", 27° 52' 46.87664232"

Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
Nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā:
iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, popularizēšanu, pētniecību, vērtību nostiprināšanu, attīstību, aizsardzību.
Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
veicināt Ciblas novada teritorijas sakopšanu, uzturēšanu, labiekārtošanu,
vides aizsardzība;
degradēto teritoriju, objektu sakopšana, labiekārtošana, to pārveidošana sporta un atpūtas aktivitātēm;
nodrošināt teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma pieejamību Ciblas novada iedzīvotājiem;
veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
projektu realizācijā iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus;
sabiedriskā labuma darbība.
Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
Veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos;
Realizēt neformālās izglītības programmas;
Veicināt mūžizglītību;
Sniegt juridiskās konsultācijas;
Veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
Telefons
+371 29168342
E-pasts
multa_veto@inbox.lv
info@tiesulietas.lv juridisko pakalpojumu e-pasts
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sīmaņi"
Likvidēts 27.04.2016
Kuģu un laivu remonts un apkope (33.15, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution