"Dārznieki", Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220

56° 22' 29.27144136", 25° 48' 57.18080088"

Makšķernieku klubs "Bancāns"
Jēkabpils nov., Kalna pag., "Dārznieki"
1. Popularizēt un attīstīt dabai un videi draudzīgu makšķerēšanu Jēkabpils novadā kā idejiski un praktiski organizētu un civilizētu zivju ieguves veidu, kurā noteicošais faktors ir saskarei ar dabu, garīgai un fiziskai atpūtai un makšķerēšanas iemaņu pilnveidošanai;
2. Vides aizsardzība - ūdens un ūdens bioloģisko resursu ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana Bancāna ezerā un citās Jēkabpils novada ūdenstilpēs;
3. Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana;
4. Sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldībām un līdzdalība Bancāna ezera un citu Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu pārvaldības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā;
5. Cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalīdu) integrēšana sabiedrībā un iesaistīšana vides aizsardzībā un izglītošanā, makšķerēšanā un makšķerēšanas sacensībās un citos Biedrības pasākumos;
6. Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
7. Makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana Jēkabpils novadā;
8. Labdarība.
Telefons
+371 28360230