Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073

56° 56' 25.18431288", 24° 10' 50.602017"

Rīga, Dārzciema iela 60
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-309
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29999537
E-pasts
office@aerospace.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67246150
Rīga, Dārzciema iela 60
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67113399
+371 67241021
+371 29211569
Rīga, Dārzciema iela 60
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67138318
Rīga, Dārzciema iela 60
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-219
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67113607
E-pasts
info@countrystyle.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Citu programmatūru tiražēšana (58.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67716847
E-pasts
hello@blondie.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22338200
Rīga, Dārzciema iela 60
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Dārzciema iela 60
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@elasto.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 67138369
Rīga, Dārzciema iela 60
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.45, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
veicināt projektu un programmu izstrādāšanu, kas uzlabotu vidi un apstākļus, kuros dzīvo bērni;vākt līdzekļus sociāliem mērķiem;realizēt sociālus projektus;pievērst bērnu tiesību aizsardzības problēmām plašu sabiedrības un valsts iestāžu uzmanību;panākt Latvijā ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām, kā arī citu bērnu tiesību un cilvēktiesību dokumentu īstenošanu Latvijā;sniegt palīdzību bērniem, kuriem to nav spējuši sniegt oficiāli dienesti likumā noteiktajā kārtībā.
Rīga, Dārzciema iela 60
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Dārzciema iela 60
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Dārzciema iela 60
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Dārzciema iela 60
Attīstīt futbolu Latvijā;
Futbola popularizēšana aizrobežu klubu pieredzes gūšana, piedaloties ārzemju turnīros un futbola forumos;
Organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu futbola klubiem, sporta organizācijām, uzņēmumiem;
Futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
Futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
Futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana;
Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīga harmoniska attīstība;
Izkopt un pilnveidot futbola tradīcijas;
Iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām futbola popularizēšanā sabiedrībā.
Telefons
+371 29416066
E-pasts
office@fknikars.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67002491
Rīga, Dārzciema iela 60
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Dārzciema iela 60
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Dārzciema iela 60
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26536433
+371 26869469
Rīga, Dārzciema iela 60
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution