Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

57° 25' 11.33662656", 27° 3' 2.82468096"

Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Veicināt sabiedrības iniciatīvu attīstību, sniedzot informatīvo un konsultatīvo palīdzību, izstrādājot un realizējot dažādas izglītības programmas reģiona biedrībām, nodibinājumiem, interešu grupām;
Veicināt integrācijas procesus, aktivizēt brīvprātīgo kustību un attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru;
Attīstīt ar cilvēka dzīves kvalitāti saistītās sfēras, rosinot katra indivīda personības izaugsmi kulturālajā, sociālajā un profesionālajā ziņā, tādējādi sekmējot ar apkārtējo vidi un sabiedrību saistītu problēmu risināšanu.
Telefons
+371 28642250
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībās, viņu materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos;
Pastāvīgu sakaru dibināšana un aktīva līdzdarbošanās pašvaldībās, dalība likumu projektu izstrādē, kuri skar pensionāru intereses. Sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā.
Telefons
+371 28379216
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+371 26333071
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Alūksnes pilsētas pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs, komercsabiedrībās, viņu garīgās un materiālās labklājības veicināšana, iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos.
Telefons
+371 28395939
Alūksne, Dārza iela 11
Likvidēts 11.11.2007
Skolotāju profesionālo un sociālo interešu un vajadzību nodrošināšana,
sabiedrības pedagoģiskā izglītotība, skolotāju profesionālā solidaritāte
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Likvidēts 25.06.2018
Atbalstīt un īstenot lauksaimniecības produkcijas ražotāju saimnieciskās pārvaldes sistēmas izveidošanos rajonā, aizstāvēt zemnieku vajadzības, veicināt viņu pašdarbību, kā arī kopīgi risināt rajona lauksaimniecības attīstības jautājumus
Telefons
+371 29432313
Alūksne, Dārza iela 11-400
Likvidēts 18.10.2004
Veicināt latviešu tautas kordziedāšanas un kultūras
labāko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
Rīkot koncertus, izstādes un citus pasākumus.
Popularizēt latviešu tautas mūzikas, mākslas un kultūras vērtības citās
Latvijas Republikas tautībās un ārzemēs.
Telefons
+371 64321686
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Likvidēts 28.05.2012
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64307013
E-pasts
viola.kaparsmite@llkc.lv
Alūksne, Dārza iela 11
Likvidēts 07.08.2005
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20, versija 1.0) (Datu avots: CSP)