Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050

57° 36' 29.69119764", 24° 36' 30.027564"

Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Dārza iela 1
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Dārza iela 1
Organizēt pagasta pensionāriem garīgās veselības pasākumus, dot iespējas saņemt informāciju par pagasta dzīves norisēm;
Rast iespēju pensionāriem darboties savām interesēm atbilstošos pasākumos un procesos, papildināt zināšanas par politikā, kultūrā, ekonomikā, sadzīvē interesējošiem jautājumiem;
Iespēju robežās risināt aktuālas sadzīves problēmas.
Sadarboties ar pagasta padomi un pagasta sociālo dienestu pensionāru biedrības darba sekmīgai norisei.
Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Dārza iela 1
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kopšana un popularizēšana;
kultūras tradīciju saglabāšana;
jaunu zināšanu gūšana, talantu izkopšana, brīvā laika pavadīšana;
brīvā laika pavadīšanas objektu infrastruktūras attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai.
Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Dārza iela 1
1.piedalīties ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas darbos;
2.organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju piedalīšanos ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas darbos;
3.veicināt ugunsdrošību sabiedriskās ēkās un dzīvojamās mājās;
4.organizēt ugunsgrēku novēršanas profilaktiskos pasākumus un veicināt Biedrības biedru prasmīgu darbību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos;
5.iepazīstināt Biedrības biedrus un citus iedzīvotājus ar ugunsgrēka novēršanas un dzēšanas paņēmieniem;
6.veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību un citu sporta veidu attīstību;
7.organizēt seminārus, lekcijas un konsultācijas ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā;
8.veicināt jaunu ugunsdzēsēju vienību veidošanu, jaunatnes un brīvprātīgo ugunsdzēsēju iesaistīšanu ugunsdzēsības sportā, piedalīties dažāda veida individuālo un komandas sporta sacensībās, sporta sacensību un citu ugunsdrošības pasākumu organizēšanā;
9.sadarboties ar pašvaldības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām biedrības mērķu īstenošanai;
10.biedrības valdījumā vai īpašumā esošās mantas apsaimniekošana;
11. iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistot ziedojumus, saņemot atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīšanās NVO sadarbības programmās;
12.piesaistīt līdzekļus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem, biedrības mērķu īstenošanai un citas statūtos paredzētas darbības.
Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Dārza iela 1
Reorganizēts 20.07.2016
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Limbažu rajons, Viļķenes pagasts, Viļķene, Dārza iela 1
Likvidēts 04.01.2008
Popularizēt fiziski aktīvu dzīvesveidu un veicināt
cilvēku veselības nostiprināšanu

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution