• lv

Dagdas novads

56° 5' 50.6886", 27° 40' 48.46332"

Dagdas novada rikšotājs
Dagdas nov., Dagdas pag., Vecdome, "Čadi"
Saglabāt un attīstīt rikšotāju zirgu audzēšanas tradīcijas un rikšošanas tradīcijas;popularizēt rikšotāju zirgu audzēšanu un rikšošanu novada iedzīvotāju vidū;veicināt rikšotāju zirgu audzēšanas un rikšošanas sacensību vides attīstību.
Dagdas pensionāru biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanā un interešu apmierināšanai;
pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana un uzlabošana;
pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos;
dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;
materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29555928
DAGDAS SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 9
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
DAGDAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 6
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību.
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 2
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Dagda Trading, SIA
Dagdas nov., Ezernieku pag., Udrija, "Kates"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67218190
DagLAT, SIA
Dagdas nov., Dagdas pag., Vecdome, "Lielbērzi"
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26551503
DAGL-ZD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Šķaunes pag., Šķaune, "Feliksi"
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26708149
DAGNE, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 11A
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī Telefons
+371 29973451
DAGS R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 37
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26525566
DAILE, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Daile"
lauksaimniecības produktu ražošana
DAILE, Usovas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65659317
DAIRA, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Lītaunieki, "Dairas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26171496
Dairas krasti, Andrupenes pagasta zemnieka saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Dagdas iela 12
Dajriki, Klubs
Dagdas nov., Dagda, Dārza iela 4
1.popularizēt un attīstīt karate-do;2.sporta klubu darbības koorinēšana, organizēšana, apvienošana un sadarbība;3.popularizēt un aktualizēt veselīgu dzīvesveidu;4. pieredzes apmaiņa sporta pasākumos;5. sporta pasākumu Latvijas un starptautiska mēroga organizēšana;6. veicināt vietējo iedzīvotāju, jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos sportā;7. sporta attīstība Latgalē un Latvijā;8. popularizēt biedrības darbību un sadarboties ar citām organizācijām, tai skaitā arī ar starptautiskām. Telefons
+371 29948212
Delverība, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Svariņu pag., Svarinci, Skolas iela 13
radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Telefons
+371 26213609
DETALING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Dārza iela 2A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28839139
DEVA, Bērnu un jauniešu biedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Skolas iela 3
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī Telefons
+371 26203285
DIALANS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Konstantinovas pag., Konstantinova, Saules iela 6
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65681105
DIENNAKTS, Drozdovas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Šķaunes pag., Šķaune, 3-13
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
DĪĶI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Ezernieku pag., Paholki
lauksaimniecības produktu ražošana
Dinamik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Svariņu pag., Svarinci, Skolas iela 7
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 67220296
DreamLive, IK
Dagdas nov., Andrupenes pag., Kazimirova, "Medavas"
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dzirkstelītes, Jaunieši biedrība
Dagdas nov., Konstantinovas pag., Konstantinova, Saules iela 9
Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un veicināt līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kā arī radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai. Telefons
+371 29665701
Dzirnavmuiža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagdas pag., "Purmales"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29417547
ECOBAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Andrupenes pag., Birža, "Sabīnas"
EGLĪŠI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Konstantinovas pag., Sivergala
lauksaimniecības produktu ražošana
EGLĪTE, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Sloboda
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
Eisaka, IK
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 7 - 2
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĒRKŠĶI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Paukštova
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.